Är LDC en bra grund för klimatstöd – egentligen?

Att LDC, Least Developed Countries får speciella villkor i det kommande klimatavtalet får anses helt klart efter Lima. De kommer att få minimala eller obefintliga krav att minska sina utsläpp, inte bara i absoluta termer utan även jämfört med business as usual. De kommer inte att behöva ta fram lika tydliga planer för sitt klimatarbete. 50 % av Gröna Klimatfondens medel ska gå till LDC, utöver den särskilda klimat-LDC-fond som redan finns. Sedan tidigare godkänner EU bara CDM-utsläppsrätter (CERs) från LDC-länder. Varenda miljörörelse jag träffat vill gynna LDC. Men jag har ännu aldrig träffat någon som vet vad LDC faktiskt innebär. Så låt mig förklara, så får du bedöma om det är ett bra kriterium för på/av-knappen som FN nu använder.

  • Är LDC statiskt 48 länder? Nej, det kan variera. År 2017 förväntas de bli 50.
  • Är LDC världens fattigaste länder? Nej, BNP är bara en av tre faktorer. De andra två är HAI (Human Assets Index, bl.a. kaloriintag, men bara för de under 55 år, och hur många som gått minst i gymnasiet) och EVI (sju indikatorer, bl.a. hur stor exportindustrin och hur stor del av denna export som kan påverkas av plötsliga efterfrågeförändringar).
  • Bestäms LDC-kriterierna av FN:s generalförsamling? Nej, utan av Committee for Development Policy (CDP) of the UN Economic and Social Council (ECOSOC). Senast FN bedömde kriterierna var 2009.
  • Är Zimbabwe med? Nej, Zimbabwe, Ghana och Papua Nya Guinea uppfyller kraven för att vara LDC, men vill inte. Så LDC innebär inte ens att de som uppfyller de grumliga kriterierna nås.
  • Är Maldiverna med? Nej, Maldiverna är sedan 2011 inte en LDC. Att de är ett av de länder som drabbas allra värst och tidigast av klimatförändringarna ingår inte i LDC-kriterierna, som inte alls fokuserar på klimat.
  • Bonusfrågan: Är det rimligt att ha LDC som på/av-knapp för pengar, klimatmål och mycket annat? Bestäm själv…

Mattias Goldmann

Ett av tre kriterier för LDC-status.
Ett av tre kriterier för LDC-status.