Biofuture Platform – Sverige med i ny coalition of the willing

Transporter står för 23% av världens energirelaterade kilmatpåverkan och eftersom transporterna växer så snabbt är de en av de största utmaningarna för att klara klimatmålen. Därför lanseras nu på COP Biofuture Platform, där målet är att ”kickstarta global, avancerad bioenergi”. Initiativet är brasilianskt, med en lång rad medverkande länder, däribland Sverige.

Analysen är lik 2030-sekretariatets och miljömålsberedningens; elbilar är oerhört viktiga för att minska utsläppen, men det behövs kompletterande och omedelbara lösningar för att klara klimatmålen. Här har avancerade biodrivmedel, som cellulosaetanol, en viktig roll. Några av dem är redan kommersiellt tillgängliga, medan andra behöver mer forskning och utveckling, såsom bio-butanol, algbaserade drivmedel och flygdrivmedel.

Initiativet ska skala upp hållbara, cirkulära biodrivmedel, och svarar upp mot flertalet av de globala hållbara utvecklingsmålen. Målet är inte att skapa en ny organisation, utan ett samarbete för att möta de nya utmaningarna och svara upp mot behovet av ledarskap som

Samarbetet gäller bränslen med minst 50% lägre totalt klimatavtryck än de fossila de kan ersätta. De exakta reglerna ska utformas de närmaste månaderna, enplattform där man utnyttjar befintliga initiativ och fyller gapen mellan dem, med målen att bl.a. öka internationell dialog, underlätta för investeringar i avancerade biodrivmedel, stimulera forskning och utveckling,

Brasiliens jordbruksminister Blairo Maggi tog upp frågan om food versus fuel, men ”jag vet verkligheten och kan mycket bestämt slå fast att biobränslena som används i en majoritet av våra fordon inte konkurrerar med mat.”

Utöver Brasilien medverkar 20 länder, bland annat Argentina, Danmark, Finland, Indien, Indonesien, Kina Moçambique, Storbritannien, USA och Sverige. Initiativet stöds också av FAO, vars generalsekreterare José Graziano da Silva poängterade att det måste komplettera andra liknande satsningar, och av IEA som slår fast att tvågradersmålet kräver minst 25% klimatsmarta, hållbara biodrivmedel i transportsektorn.

Att Sverige är med är logiskt; sju partier står bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta konkretiserat till 70% minskade utsläpp från transportsektorn till år 2030. Liksom Finland och Brasilien, så har vi också en stor egen produktion av klimatsmarta, hållbara biodrivmedel och kan alltså vara en klar vinnare i denna omställning. Hoppas initiativet blir en framgång!

/Mattias Goldmann