EU:s förslag på utsläppsnivåer för nya bilar imponerar inte

“Europe invented the car. And it had a good run: it modernised our economy and changed our society. But the car as we know is reaching its limits. It’s now time for Europe to re-invent it.”

Visst låter det fint, vad Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för klimat, sade när EU-kommissionen mitt under COP-klimatmötet i Bonn lanserade EU:s förslag på utsläppsnivåer för nya bilar? Men verkligheten är inte lika grön; minskade CO2-utsläpp med 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030, jämfört med år 2021 imponerar inte på klimatmötet i Bonn. Särskilt inte som undantagen är många och sanktionerna för de som inte klarar målen nästan obefintliga.

På COP i Bonn syns mängder av fossilfria bilar; vätgasfordon från Hyundai, elbilar från BMW och Nissan, eldrivna bussar och gratis lånecyklar för alla som är på förhandlingarna. Det är i skarp kontrast till att det på Rhenfloden direkt utanför förhandlingsfönstren passerar mängder med pråmar fullastade med kol. Nu måste världen välja spår; det fossila eller det förnybara, och EU:s institutioner kan visa vägen genom att vara långt tuffare mot fossilbilarna än vad kommissionen föreslår.

Läs kommissionens förslag i sammanfattning och 2030-sekretariatets huvudsakliga förbättringsförslag på http://2030-sekretariatet.se/eukrav/