Lövin betonar svensk klimat-enighet, skärper målet informellt

Det sägs att all politik är lokal, och det gäller definitivt stora delar av klimatförhandlingarna. Även om klimatfrågan är global, har positioneringarna, utspelen och de finansiella åtagandena en klar koppling till hur det landar med hemmapubliken. Trump är det kanske tydligaste exemplet på det; när han sade nej till Parisavtalet var det för att hösta in beröm i Pittsburgh – andra är inte lika tydliga men samma logik gäller.

Det finns säkert partipolitiska skäl att hemmavid betona de delar man är oeniga om, men på klimatmötet är det unika inte bara de tuffa målen, utan också den breda enigheten (SD är det enda partiet som inte står bakom målet) inom politiken, med näringslivet och med intresseorganisationerna (se artikel från Sydsvenskan här).

Därför var det mycket glädjande att på regeringens sidoevent i Nordiska Paviljonen höra klimatminister Isabella Lövin så starkt lyfta fram den breda enigheten bakom målet, förstärkt av de klimatpolitiska talerspersonerna från moderaterna och miljöpartiet, Maria Malmer Stenergard respektive Stina Bergström, och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl. Att näringslivet var frånvarande i panelen ska inte tas som en stark signal – visserligen är Svenskt Näringsliv som organisation mot klimatmålen, men mycket stora delar av näringslivet står bakom. Denna enighet och att civilsamhället i hög utsträckning används som garant för att målen ska nås, betonades också av Laurence Tubiana, som ledde klimatförhandlingarna i Paris och betonade vikten av att enskilda länder som Sverige går före och hur inspirerande det kan vara.

Innehållsmässigt var det värt att notera att Lövin uttryckte Sveriges mål som ”Världens första fossilfria välfärdsstat” och en gång ”världens första fossilfria land”, samt ”carbon neutral 2045”. Detta är skärpningar som man som klimatengagerad har anledning att applådera; det officiella målet i regeringsförklaringen är ”En av världens första fossilfria välfärdsstater” respektive ”nettoneutral”. Samma skärpningar har vi hört från miljöministern och från socialdemokraterna, så nu tycks det vara etablerat.