Klimatfinansieringsmöte i Paris

På dagen två år efter att Parisavtalet för klimatet antogs, hålls i Paris ”One Planet Summit” med syfte att öka klimatfinansieringen. Mötet är inte en del av de formella klimatförhandlingarna, men det relaterades flitigt till One Planet Summit på COP23 för ett par veckor sedan och det som nu sker i Paris ses som en viktig del i att kunna klara ”väl under två grader”-målet som Parsavtalet slår fast.

Här presenterar vi några av de löften och uttalanden som gjorts inför och under mötet, och kompletterar med en mer analyserande genomgång.  

Politiska åtaganden
EU: s klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete presenterade tre nya klimatrelaterade prioriteringar med upp till nio miljarder euro för finansiering i Afrika och EU:s grannskapsländer till år 2020; Förnybar energi inklusive grön transport, hållbara städer och hållbart jordbruk.

 USA:s president Trump medverkade inte, men var flitigt omnämnd och många av de åtaganden som gjordes hade tydlig koppling till USA:s minskade klimatengagemang. Före detta generalsekreteraren för FN, Ban Ki-moon tog specifikt upp Trumps beslut att lämna Parisavtalet, som han kallade för ”politiskt kortsiktigt”, ”ekonomiskt oansvarigt” och ”vetenskapligt fel”.

Under parollen ”Make the planet great again” delade Frankrikes president Macron ut stipendier 18 forskare, som kommer att flytta till Frankrike för att fortsätta sin klimatforskning. 13 av de 18 vinnarna är amerikanska.

USA:s före detta utrikesminister John Kerry uppmanade länder att sätta klimatfrågan högst på agendan för G20-möten. Han yrkade på ett totalstopp för investeringar i kol, ett globalt pris på koldioxid och en ny global, ren energinorm som möjliggör CCS men framför allt påskyndar omställningen till förnybar energi.

Kaliforniens guvernör Jerry Brown tog upp klimatflyktingarna ”Migrationsproblemen i Europa är ingenting jämfört med vad de kommer att vara om tio eller tjugo år”

Powering Past Coal Alliance har nu över 50 medlemmar inklusive Sverige, och Storbritannien och Kanada som liksom en rad storföretag gick med under One Planet Summit. Storbritannien anslår 1,5 mdr kr för klimatanpassning i bl.a. Karibien och står värd för Zero Emissions Vehicle Summit hösten 2018. I samband med mötet publicerade May en debattartikel i The Guardian, läs här.

Kanadas miljöministern Catherine McKenna lanserade ett nytt partnerskap med Världsbanken för att hjälpa utvecklingsländer att byta från kol till förnybar energi. Kanada publicerade samtidigt den första Made-in-Canada klimattredovisningen, där det bl.a. framgår att de flesta av Kanadas provinser nu infört eller är på väg att införa koldioxidpriser, mer pengar spenderas på ren energiinfrastruktur, översvämningskartläggning och klimatprojekt över hela landet.

Kina utlovar att deras nationella utsläppshandelssystem lanseras ”inom några dagar” och inleder närmare samarbete inom utsläppshandel med bl.a. Kanada, Colombia, Costa Rica, Chile och Mexiko.

Bland utvecklingsländerna var Bangladesh kanske tydligast med nya åtaganden; 24 % av deras yta ska vara skogsklädd om fem år mot 22 % idag.

OECD, Frankrike och Mexiko lanserade ”The Paris Collaborative on Green Budgeting” som ska underlätta att få nationella budgetprocesser i linje med Parisavtalet och andra FN-relaterade miljöåtaganden.

Energibranschen
ExxonMobil har, försiktigt uttryckt, inte varit pådrivande i klimatarbetet, och därför är det särskilt positivt att de nu utlovar att granska ”scenarier som är kompatibla med en 2C-värld”. Det sker efter krav från flera tunga aktieägare, bl.a. Church of England. Bl.a. BP, Shell och Total har redan tagit fram liknande 2C-scenarier.

Franska Schneider Electric ansluter sig till RE100-kampanjen, där medverkande bolag åtar sig att använda 100 procent förnybar el år 2030. De ansluter sig också till EP100-kampanjen med ett löfte att dubbla sin energieffektivitet. Franska elbolaget EDF ansluter sig till EV100-kampanjen, som syftar till att göra elbilar ”det nya normala”, med löftet att bara ha elbilar år 2030.

Försäkringar, banker och investerare
Världsbanken kommer sluta finansiera olje- och gasprojekt från 2019; både utvinning och sökande efter nya fyndigheter – vid exceptionella tillfällen kan dock gasprojekt fortsatt komma i fråga.

Med det nya, femåriga initiativet Climate Action 100+ utlovar 225 ledande investerare att skärpa kraven på de 100 mest utsläppsintensiva företagen, bl.a. Airbus, E.On, ExxonMobil, Ford och GM. Se här

G20:s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) med riktlinjer för klimatrelaterade finansiella upplysningar används nu av 237 företag, inklusive mer än 150 finansiella bolag.

12 holländska banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och pensionsleverantörer har arbetat fram en ny metod, PCA, för mätning av koldioxidavtryck från investeringar och lån.

Målet är att metoden ska göra det möjligt för finansinstitut att sätta klimatmål och kontinuerligt mäta mot dessa mål.

Norges största privata pensionsfond Storebrand lanserar en stor ny fossil bränslefri räntefond, värd 1,3 miljarder dollar enligt Reuters, kompletterar bolagets två fossila fria kapitalfonder som lanserades i april.

Försäkringsjätten AXA slår fast att ”en +4C- värld är inte försäkringsbar” och utlovar en fyrdubbling av gröna investeringar. De kommer också att femdubbla takten i avyttrandet av tillgångar i kol, ”divest”. Bolag med mer än 30 % av sina intäkter från kol, med en energimix på över 30 % kol, som bygger nya kolanläggningar eller producerar mer än 20 miljoner ton kol per år ska inte ingå i den framtida portföljen.

Andra initiativ
Microsoft lanserade ett nytt initiativ på 50 miljoner US dollar för att med AI-baserade teknologier öka miljö- och klimatskyddet.

Mattias Goldmann