EU-parlamentet antar regler för reformering av EU ETS

I tisdags antog EU-parlamentet med stor majoritet – 557 röster för och 89 röster emot – förslaget till reformering av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Idag släpper Fores en Policy Brief som sammanfattar de viktigaste förändringarna. Som helhet står det klart att systemet stärks. Men de förväntade effekterna av reformerna är svåröverskådliga och kommer att kräva mer analys.

Reformerna innebär bl.a. att det upparbetade överskottet av utsläppsrätter minskar rejält, att den årliga säkringen av taket för   den totala mängden tillåtna utsläpp inom handelsystemet minskar kraftigare än tidigare, att den fria tilldelningen av utsläppsrätter minskar (jmf. figur nedan), att innovationsfinansieringen utökas, att flygsektorn får tuffare krav än tidigare, och att regelverket för finansiering till modernisering stärks.

Läs hela analysen i Fores Policy Brief 2018:2.

Figur | Total tilldelning av utsläppsrätter [antal miljoner]

Not: Beräkningen baseras både på att den s.k. intersektoriella korrelationsfaktorn aktiveras samt att Storbritannien lämnar EU år 2021