Sammanfattning av möte med den svenska delegationen

Under lunchen igår träffade den svenska delegationen företrädare för civilsamhället för att presentera sina intryck från första veckan i Bonn. Här kommer en sammanfattning:

Roger Sedin, biträdande förhandlingschef, har inte noterat några tydliga blockerare, även om det som alltid finns några delegationer som jobbar för att fördröja processen. Den stora utmaningen för Bonn-mötet är Parisavtalets regelbok, inte minst transparensramverket som är väldigt komplext.

Finansiering är också en knivig fråga. Vissa länder trycker på för att redan nu börja förhandla nya mål för finansiering som ska gälla 2025 och framåt. Generellt vill utvecklingsländer också ha större förutsägbarhet. Vissa utvecklade länder försöker samtidigt förklara svårigheten med långsiktiga löften om utbetalningar i demokratiska länder med parlamentariska styren. Förhandlingarna om att mäta, rapportera och verifiera finansiering går upp och ned. Från COP24 fanns en lista med punkter som skulle kunna vara med i ett rapporteringsramverk för finansiering och förhandlingarna började bra i Bonn, sedan kom ett bakslag med krav på mer och detaljerad kvantitativ information, där viss information är svår att kvantifiera eftersom den är kvalitativ till sin natur.

På plussidan kan nämnas att det i Bonn är tillåtet att diskutera innehåll/substans. Det är ett steg framåt.

I förhandlingarna om den globala översynsmekanismen förs bra diskussion. Det stora problemet är att vissa delegationer vill tränga in saker i översynen som inte står i Parisavtalet.

Övriga frågor, som relaterar till regelboken men ligger vid sidan av, har gått bra. Til lexempel förhandlingarna om Jordbruksprogrammet, som det tog åtta år att sätta igång. De rullar nu på i bra tempo. Kapacitetsbyggnadsprogrammet likaså.

Talanoa-dialogen lanserad med öppningsanföranden. Men det är fortfarande lite otydligt vart den tar vägen.

Sanna Johansson, som representerar Sverige i förhandlingar om multilaterala fonder, meddelar att förhandlingarna om Anpassningsfonden rör sig framåt, men att de är intensiva. Governance arrangements, rättsliga frågor och finansiering/påfyllnad är de stora frågorna för SB48. Frågan om relationen till Gröna klimatfonden har ännu inte tagits upp men det är troligt att den dyker upp senare i processen, närmare Katowice.