Alla inlägg av Mattias Goldmann

Låt klimatförhandlingarna börja!

Nu börjar allvaret! COP 20 i Lima inleds av Marcin Korolec, ordförande för fjolårets COP19 i Warszawa. Han är sannerligen ingen muntergök. Så när till och med han låter optimistisk vet man att det finns rimligt goda förutsättningar att komma rejält framåt i Lima, på vägen mot Paris.

Korolec menar att COP19 var det toppmöte då processen blev förutsägbar och transparent, och även om det är lite självförhärligande är det en mycket viktig process han lyfter fram. När Köpenhamn misslyckades, var det till stor del för att alltför många parter inte var (eller kände sig) delaktiga i det förslag som lades fram, och för att misstänksamheten mellan de förhandlande parterna var för stor.

Gröna Klimatfonden lyfter Korolec som en viktig framgång, och visst är det så – uppstartsmålet på 10 miljarder dollar i bidrag nåddes nästan redan på insamlingsmötet
i Berlin häromveckan och mer pengar kommer garanterat att aviseras under COP-mötet. Mängden pengar må ligga utanför det faktiska klimatavtalet som förbereds, men med ett betydligt lägre belopp hade det varit mycket svårare att nå fram i Lima och Paris.

Nya utsläppsmål från EU, USA och Kina lyfts fram i Korolecs inledning, som ett viktigt exempel på att alltfler parter redan tar steg på vägen som i Paris nästa år ska kunna summeras som något som närmar sig att vi kan klara tvågradersmålet. Mer kommer att behöva komma längre fram, i en process som minst av allt är enkel, men för att alls tro på hybridlösningen med starka inslag av underifrån-och-upp måste det finnas klara indikationer på att den levererar.

Ban Ki-moons klimattoppmöte i New York i september lyfts som en framgång. Det har Korolec rätt i, inte minst för att det där skapades nya arbetsgrupper länkade till FN-processen bl.a. för skogsskydd, och för alla stora institutionella investerare som här tog ett stort steg mot att avveckla kolet och skapa gröna obligationer.

Företagens roll lyfts kort av Korolec, och visst har han rätt i att detta kan bli en nyckel till att nå ända fram i klimatförhandlingarna. Hundratals storföretag kämpar för ett fungerande och ambitiöst utsläppshandelssystem redan idag, med rätt mekanismer kommer många fler att göra mycket mer.

Min egen lista hade inte sett exakt likadan ut som Korolecs, men jag delar bilden att vi faktiskt har goda förutsättningar att ta de avgörande stegen mot ett bra avtal i Paris här i Lima.

Vi följer frågan från idag till sista klubbslaget, på plats i Lima, Tobias och jag, med Daniel vid kontrollbordet i Stockholm. Tidsskillnaden gör att vår trio aldrig sover, ständigt i tjänst för klimatet!