Förord

I samband med klimatmötet i Köpenhamn 2009, COP15, noterade vi hur svårt det var att få en överblick av konferensen. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte.

I december 2015 klubbades Parisavtalet. Äntligen hade världens länder enats om ett klimatavtal. På sätt och vis kan förhandlingarnas mål därmed sägas vara uppfyllt. Men riktigt så enkelt är det inte. Otaliga detaljer återstår att komma överens om. Hur ska till exempel utsläppen mätas och rapporteras, hur ska reglerna för utsläppsmarknaderna se ut och hur ska ambitionsnivån öka så att glappet mellan gemensam målsättning och enskilda löften sluts. Vi kommer därför att fortsätta uppdatera vår guide.

Information om tidigare möten och viktiga grundprinciper för klimatförhandlingar finns liksom tidigare med i materialet.

Du läser nu guiden i pdf-form. På klimatförhandling.se  uppdateras guiden kontinuerligt, och du kan läsa uppdateringar från klimatförhandlingarna på klimatförhandlingsbloggen. Denna upplaga är en substantiellt uppdaterad version av vår guide till COP22 i Marrakech, författad av Daniel Stensson Engström. Trevlig läsning!

Mathias Fridahl
Klimatpolitisk analytiker, Fores