Förord

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte.

I december 2015 klubbades Parisavtalet. Äntligen hade världens länder enats om ett klimatavtal.  På sätt och vis kan förhandlingarnas mål därmed sägas vara uppfyllt. Men riktigt så enkelt är det inte, det finns otaliga detaljer som länder ska komma överens om. Hur ska det blir med mätning och rapportering av utsläpp, hur ska reglerna för utsläppsmarknaderna se ut, när träder avtalet i kraft. Därför kommer vi att fortsätta uppdatera vår guide till de internationella klimatförhandlingar.

Information om tidigare möten och viktiga grundprinciper för klimatförhandlingar finns liksom tidigare med i materialet.

Läs guiden som pdf eller på klimatförhandling.se där du också kan läsa fortlöpande uppdateringar på klimatförhandlingsbloggen.

Daniel Engström Stenson,
Fores