Nyckelpersoner

Mellan de stora klimatmötena där ministrar deltar, sköts förhandlingarna av en för många anonym samling tjänstemän, där många enbart arbetar att förhandla klimatfrågor. Nedan presenteras några av klimatförhandlingarnas nyckelpersoner.

Patricia Espinosa (Verkställande sekreterare UNFCCC)

Particia Espinosa från Mexico ersatte under 2016 tidigare chefen för UNFCCC, Christina Figueres från Costa Rica, som den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman förhandlingarna. Espinosa är  Mexikos ambassadör i Tyskland sedan 2013, och har tidigare varit ambassadör i Österrike, Slovenien och Slovakien. Innan dess var hon statssekreterare på UD åren 2006 till 2012, och ledde då klimatförhandlingarna på  COP16 i Cancún. Hon har tidigare varit Mexikos representant för bl.a. mänskliga rättigheter på FN-huvudkontoret i New York.

Salaheddine Mezouar (ordförande för COP22)

Marockos minister för utrikesfrågor och samarbete Mezouar kommer vara den som leder förhandlingarna i Marrakesh. Mezouar har tidigare varit finansminister och industriminister.

Miguel Arias Cañete (Klimatkommissionär)

Spanjoren Cañete är nytillträdd klimat- och energikommissionär efter Connie Hedegaard. Cañete har i två omgångar varit minister i Spanien. 2011-2014 var han minister med ansvar för jordbruk, livsmedel och miljö. 2000-2004 var han minister med ansvar jordbruk, fiske och livsmedel.

Todd Stern (USA:s chefsförhandlare)

Valdes av USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton till USA:s särskilde sändebud i klimatfrågor och chefsförhandlare för USA i Köpenhamn. Han var miljörådgivare åt Hillary Clinton under hennes presidentvalskampanj och seniorförhandlare för Vita huset under Kyotoförhandlingarna. Han arbetade länge
i nära samarbete med Jonathan Pershing som var Sterns biträdande men nu lämnat sin tjänst och ersatts av Trigg Talley.

Sue Wei (Kinesisk chefsförhandlare)

Sue Wei är generaldirektör för avdelningen för klimatförändringar vid Kinas nationella kommission för utveckling och reform. Han har tidigare arbetat vid utrikesministeriet i Kina men har sedan 2005 agerat som landets chefsförhandlare vid FN:s klimatkonferenser. I sin roll som chefsförhandlare och ställföreträdande är hans uppgift att leda Kinas synpunkter i klimatförhandlingarna när ministern Xie Zenhua inte är på plats.

 

Claudia Salerno, chefsförhandlare Venezuela

Venezuelas chefsförhandlare är en av många förhandlare med en dramatisk ådra. Det är vanligt att Selarno under förhandlingarna tar till orda för att påtala orättvisor, och även om Venezuela är ett litet land är det vanligt att hennes anförande blir omtalade. Hur stor påverkan på förhandlingarna de får är däremot oklart.

Lars Rönnås (Sveriges klimatambassadör)

Lars Ronnås tillträde rollen som klimatambassadör i september 2016, efter att Anna Lindstedt som varit Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare sedan 2011 blivit ambassadör i Beijing. Ronnås har tidigare varit ambassadör i bland annat Zambia och Zimbabwe, samt varit chef för UD:s Afrikaenhet. Fram till att Isabella Lövin anländer till Marrakesh är det Lars Ronnås, tillsammans med chefsförhandlare Johanna Lissinger Peitz, som företräder Sverige.