Nyckelpersoner

Mellan de stora klimatmötena där ministrar deltar, sköts förhandlingarna av en för många anonym samling tjänstemän, där många enbart arbetar med att förhandla klimatfrågor. Nedan presenteras några av klimatförhandlingarnas nyckelpersoner.

Patricia Espinosa
(Verkställande sekreterare UNFCCC)

Patricia Espinosa från Mexiko är sedan 2016 chef för UNFCCC. Hon är den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman förhandlingarna. Espinosa är Mexikos ambassadör i Tyskland sedan 2013, och har tidigare varit ambassadör i Österrike, Slovenien och Slovakien. Innan dess var hon statssekreterare på UD åren 2006 till 2012, och ledde då klimatförhandlingarna på COP16 i Cancún. Hon har tidigare varit Mexikos representant bland annat för mänskliga rättigheter på FN-huvudkontoret i New York.

Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama
(ordförande för COP23)

Fijis premiärminister Bainimarama kommer vara den som leder förhandlingarna i Bonn. Bainimarama har tidigare varit ledare för Fijis militär, men har sedan 2007 varit landets premiärminister och en aktiv röst för ambitiös klimatpolitik i internationella forum.

Johanna Lissinger Peitz
(Sveriges chefsförhandlare)

Johanna Lissinger Peitz företräder Sverige fram till att Isabella Lövin anländer till Bonn. Lissinger Peitz koordinerar den svenska insatsen under COP och förbereder den svenska positionen inför EU-förhandlingarna om EU:s gemensamma COP-prioriteringar. Lissinger Peitz har tidigare bl.a. varit ordförande för den 7:e partskonferensen till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Sverige företräddes tidigare av Anna Lindstedt som varit Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare sedan 2011. Sedan september 2016 är Lars Ronnås Sveriges klimatambassadör. Ämbetet har under Ronnås ledning fått en mindre förhandlingsnära funktion och ett större fokus på att istället representera Sverige i andra klimatrelaterade internationella sammanhang. Ronnås har tidigare varit ambassadör i bland annat Zambia och Zimbabwe, samt varit chef för UD:s Afrikaenhet.

Miguel Arias Cañete
(Klimatkommissionär)

Spanjoren Cañete är EU:s kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi och kan sägas fungera som EU:s chefsförhandlare. Cañete har i två omgångar varit minister i Spanien: 2000 till 2004 och 2011 till 2014, med ansvar för jordbruk, livsmedel och miljö. Flera anklagelser om intressekonflikter har också riktats mot Cañete, inte minst i samband med hans tillträdande som klimat- och energikommissionär då han samtidigt hade tydliga kopplingar till oljeindustrin.

Su Wei
(Kinas chefsförhandlare)

Su Wei är generaldirektör för avdelningen för klimatförändringar vid Kinas nationella kommission för utveckling och reform. Han har tidigare arbetat vid utrikesministeriet i Kina men har sedan 2005 agerat som landets chefsförhandlare vid FN:s klimatkonferenser. I sin roll som chefsförhandlare och ställföreträdande är hans uppgift att leda Kinas synpunkter i klimatförhandlingarna när ministern Xie Zenhua inte är på plats.

Thomas Shannon
(USA:s chefsförhandlare)

USA:s chefsförhandlare kan förväntas bli en av nyckelaktörerna i COP23. Efter att Trump meddelat att USA ämnar omförhandla eller träda ur Parisavtalet hänger frågan om USA:s agerande vid COP23 i luften. Precis inför COP23 valde Trump Thomas Shannon – en diplomat med lång erfarenhet och som tidigare uttalat stor oro över klimatförändringarna – som ny chefsförhandlare för USA. Shanon ersätter Todd Stern och hans biträdande chefsförhandlare Jonathan Pershing som nu lämnat sina poster. Valet av Shannon är en fingervisning om att USA vill hålla en låg profil under hela mötet

Claudia Salerno
(Venezuelas chefsförhandlare)

Venezuelas chefsförhandlare är en av många förhandlare med en dramatisk ådra. Det är vanligt att Selarno under förhandlingarna tar till orda för att påtala orättvisor, och även om Venezuela är ett litet land är det vanligt att hennes anföranden blir omtalade. Hur stor påverkan på förhandlingarna de får är däremot oklart.