Nyckelpersoner

Mellan de stora klimatmötena där ministrar deltar, sköts förhandlingarna av en för många anonym samling tjänstemän, där många enbart arbetar med att förhandla klimatfrågor. Nedan presenteras några av klimatförhandlingarnas nyckelpersoner.

Patricia Espinosa
(Verkställande sekreterare UNFCCC)

Patricia Espinosa från Mexiko är sedan 2016 chef för UNFCCC. Hon är den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman förhandlingarna. Espinosa är Mexikos ambassadör i Tyskland sedan 2013, och har tidigare varit ambassadör i Österrike, Slovenien och Slovakien. Innan dess var hon statssekreterare på UD åren 2006 till 2012, och ledde då klimatförhandlingarna på COP16 i Cancún. Hon har tidigare varit Mexikos representant bland annat för mänskliga rättigheter på FN-huvudkontoret i New York.

Michał Kurtyka
(ordförande för COP24)

Polens Michał Kurtyka, statssekreterare på miljöministeriet, kommer vara den som leder förhandlingarna i Katowice. Kurtyka är utbildad fysiker och ekonom samt har en ledande roll inom Polens omställning till elektrisk mobilitet. Han är även Polens representant inom det Internationella energirådet.

Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama
(ordförande för COP23)

Fijis premiärminister Bainimarama kommer vara den som leder förhandlingarna i Bonn. Bainimarama har tidigare varit ledare för Fijis militär, men har sedan 2007 varit landets premiärminister och en aktiv röst för ambitiös klimatpolitik i internationella forum.

Johanna Lissinger Peitz
(Sveriges chefsförhandlare)

Johanna Lissinger Peitz företräder Sverige fram till att Isabella Lövin anländer till Katowice. Lissinger Peitz koordinerar den svenska insatsen under COP och förbereder den svenska positionen inför EU-förhandlingarna om EU:s gemensamma COP-prioriteringar. Lissinger Peitz har tidigare bl.a. varit ordförande för den 7:e partskonferensen till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Sverige företräddes tidigare av Anna Lindstedt som varit Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare sedan 2011. Sedan september 2016 är Lars Ronnås Sveriges klimatambassadör. Ämbetet har under Ronnås ledning fått en mindre förhandlingsnära funktion och ett större fokus på att istället representera Sverige i andra klimatrelaterade internationella sammanhang. Ronnås har tidigare varit ambassadör i bland annat Zambia och Zimbabwe, samt varit chef för UD:s Afrikaenhet.

Miguel Arias Cañete
(Klimatkommissionär)

Spanjoren Miguel Arias Cañete är EU:s kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi och kan sägas fungera som EU:s chefsförhandlare. Cañete har i två omgångar varit minister i Spanien: 2000 till 2004 och 2011 till 2014, med ansvar för jordbruk, livsmedel och miljö. Flera anklagelser om intressekonflikter har också riktats mot Cañete, inte minst i samband med hans tillträdande som klimat- och energikommissionär då han samtidigt hade tydliga kopplingar till oljeindustrin.

Gou Haibo
(Kinas chefsförhandlare)

Gou Haibo leder Kinas förhandlingsdelegation. Haibo är anställd vid Kinas utrikesdepartement, på avdelningen för klimatförhandlingar. I sin roll som chefsförhandlare och ställföreträdande är hans uppgift att tillvarata Kinas positioner tills dess att Xie Zhenhua är på plats, Kinas speciellt utsedde representant för klimatfrågor vid nationella kommission för utveckling och reform.

Judith Garber
(USA:s chefsförhandlare)

USA:s delegation leds av Judith Garber, en högt uppsatt tjänsteman på utrikesdepartementets avdelning för havs-, internationella miljö- och klimatfrågor (OES). Garber har lång erfarenhet inom förhandlingar om multilaterala miljöavtal, även under John Kerrys tid som USA:s utrikesminister. Sedan Trump tillträdde har Garber haft olika funktion i förhandlingsdelegationen men konstant hållit en betydligt mer resonabel ton än USA:s president. I Garbers delegation ingår också Trigg Talley, chef för avdelning för ”global förändring” på OES, med lång erfarenhet från förhandlingar under Klimatkonventionen under Obamas tid som president i USA.

USA har samtidigt meddelat fortsatt stöd för positionen att de ämnar träda ut ur Parisavtalet snarast möjligast samt att de fram tills dess fortsätter att förhandla om regelverket med ambitionen att försvara USA:s intressen. Efter att Trump meddelat att USA ämnar omförhandla eller träda ur Parisavtalet hänger frågan om USA:s agerande vid UNFCCC i luften. Precis inför COP23 valde Trump Thomas Shannon – en diplomat med lång erfarenhet och som tidigare uttalat stor oro över klimatförändringarna – som ny chefsförhandlare för USA. Shanon ersatte Todd Stern och hans biträdande chefsförhandlare Jonathan Pershing som nu lämnat sina poster.