Klimatrollspel

Ta hem de globala klimatförhandlingar – ordna ett klimatförhandlingsrollspel hos er

Klimatförändringarna är mänsklighetens hittills största utmaning. Förhandlingarna om att ta ett nytt avtal misslyckades i Köpenhamn 2009, men gör 2015 ett nytt försök i Paris. Men varför är det så svårt att enas om ett avtal för att stoppa klimatförändringarna? För att skapa förståelse för dessa processer ordnar tankesmedjan Fores klimatförhandlingsrollspel, där deltagarna får pröva på att förhandla fram ett nytt avtal.

Tankesmedjan Fores har tagit fram en interaktiv simulering av FN:s klimatförhandlingar, där man som deltagare representerar ett av de förhandlande länderna och under en eller två dagar får försöka hitta fram till ett gemensamt klimatavtal.

Hösten 2015 höll vi ett klimatrollspel tillsammans Franska Ambassaden och Utrikespolitiska Institutionen där 30 deltagare från universitet, politiska ungdomsförbund och intresseorganisationer representerade 10 olika delegationer.

Hur tuffa utsläppsmål kan man enas om? Utifrån vilka grunder fördelas utsläppsminskningarna mellan länder? Hur bindande blir avtalet och vilka är sanktionerna för de som inte klarar sina mål? Hur får vi till medel för projekt som minskar utsläppen och sårbarheten? Det är några av frågorna som deltagarna fick brottas med.

Mottagandet var översvallande positivt. Förhandlingar och grupperingar mellan delegationer fortgick under såväl pauser som sent in på kvällen och tidig morgon. Kunskapen om såväl själva klimatfrågan som förhandlingsupplägget ökade kraftigt, och deltagarna har gett övningen högsta betyg. Och kanske bäst av allt: Delegationerna fick till slut ett avtal i hamn!

Dagen var uppskattad av alla deltagare som gav oss ett högt betyg för dagens organisering och utförande. En deltagare ”En god idé med mycket gott utförande – ett event som var ett rent nöje att delta vid.” En annan tyckte att ”Co-chair hjälpte till bra, och gjorde ett bra jobb i att föra förhandlingarna framåt.”

Vill ni också få chansen att förhandla om klimatfrågor? En lärorik upplevelse som ger en inblick i såväl svårigheterna att finna enighet bland vitt skilda intressen som möjligheterna att finna vägar att uppnå gemensamma mål. Modellen kan givetvis anpassas till både ett större och mindre antal deltagare och skräddarsys efter era mål och förutsättningar.

Förhandlingarna leds av Daniel Engström Stenson, som närvarat vid ett flertal klimatförhandlingar. Daniel har arbetat på svenska FN-representationen och deltagit i den svenska delegationen vid flera FN-förhandlingar. Vid vårt senaste rollspel leddes förhandlingarna även av  Sveriges före detta chefsförhandlare, Anders Turesson. Anders var Sveriges chefsförhandlare fram till 2011. Anders har stor erfarenhet av hur förhandlingarna går till och delar gärna med sig av anekdoter och erfarenheter, vilket uppskattas mycket av deltagarna.

Hör av dig till Daniel Engström Stenson på Fores för mer information.
daniel.engström@fores.se
0730 88 52 63

IMG_9940

IMG_9960

Beskrivning

De deltagande studenterna fick på förhand information om vilken delegation (land eller koalition av länder) de skulle representera och grundläggande information om landet/koalitionen samt dess viktigaste ståndpunkter inför förhandlingarna. De fick också tips på saker som är bra att ha tänkt igenom inför förhandlingarna.

Väl på plats inleddes dagen med tal av den franska ambassadören Jacques Lapouge.Därefter följde en kort introduktion om klimatförhandlingar och erfarenheter från tidigare förhandlingar av Sveriges tidigare klimatförhandlare Anders Turesson och Fores programchef Daniel Engström Stensson. Studenterna fick sedan hålla korta anföranden om deras utgångspunkter och mål för förhandlingarna. Under efterföljande förhandlingar, som leddes av ordföranden representerad av Anders och Daniel, utformades tillsammans med studenterna ett nytt klimatavtal utifrån föreslagna paragrafer. Utöver de ledda förhandlingarna gavs tid till koalitionsbildande och mer informella diskussioner mellan delegationerna.

Här kan du läsa den förhandlingstext som delegationerna enades om.