Etikettarkiv: CCS

Nicholas Stern: Lagra koldioxiden – eller vi klarar inte klimatmålet

På Fores, där vi nyligen lanserat en CCS-rapport, bedömer vi att klimatmålen blir mycket svåra och dyra att nå utan CCS. De som är skeptiska till CCS, menar jag, har inte fullt ut förstått hur akut klimatfrågan är och hur mycket utsläppen måste minska – tiden där vi kan välja att bara göra de åtgärder vi gillar allra bäst är över. Denna inriktning får starkt stöd på COP22-mötet.

– Ambitionen från Paris var kraftfull och nu behövs kraftfulla åtgärder för att nå netto-noll-utsläpp inom femtio år. Det mesta av det vi gör måste vara nollutsläpp, eftersom vi inte kan göra särskilt mycket som har negativa utsläpp, och därför är svaret med nödvändighet CCS, det finns ingen annan väg. Det säger Lord Nicholas Stern, mannen bakom New Climate Economy.

Idag finns 15 aktiva CCS-anläggningar som lagrar koldioxid, totalt 27 miljoner ton CO2 per år. Ytterligare sex beräknas komma igång inom det närmaste året, vilket betyder att det finns konkreta planer på att lagra ungefär 40 miljoner ton CO2 per år. Men för att kunna nå tvågradersmålet behöver fyra gigaton kunna lagras, anger Global CCS Institute.

Också IEA:s analys visar att det blir mycket svårt att nå tvågradersmålet utan CCS och nästan omöjligt att nå Parisavtalets ”väl under två grader” utan CCS. De bedömer att världens koldioxidutsläpp behöver minska med 95 gigaton till år 2050, och utan CCS blir målet oerhört mycket dyrare att nå – om det alls går. Målet kräver negativa utsläpp redan kring år 2050 i flera sektorer, och det kan inte i tillräcklig utsträckning nås med sänkor som skog och hav, anger IEA.

Nicholas Stern vänder sig mot de som menar att kostnaden för att avskilja och lagra koldioxid är för hög. ”Jag ser det som en icke-kostnad, eftersom det är mycket dyrare att låta bli. Men visst, CCS innebär alltid en extra kostnad; det är alltid dyrare att tillverka stål och ta hand om koldioxiden än att inte göra det. Därför är det helt avgörande att skapa marknadsincitament som gör det lönsamt att ta hand om koldioxiden.”

Stern slår fast att huvuddelen av kostnaden är i ”capture”-delen, när koldioxiden väl är lagrad är kostnaden låg och bedömer att det idag behövs ett pris på koldioxid på minst 50 dollar per ton för att det ska löna sig att lagra koldioxid, och kostnaderna sjunker när tekniken utvecklas och sprids.

Stern är inte heller orolig för läckage. ”Om 1-2 procent av koldioxiden faktiskt skulle sippra ut, så är det inte hela världen, det är inte en giftig gas och 98-99 procent av koldioxiden är då kvar i marken jämfört med noll procent om man inte gör CCS.”

Däremot, och här har varken Stern eller IEA något bra svar, så har vi i dagsläget inte hanterat den oro som medborgarna och därmed de folkvalda känner när koldioxiden ska lagras. Lyckas vi inte möta den, blir koldioxidavskiljning och –lagring aldrig mer än en marginell företeelse, och då hotas hela klimatmålet.

Läs Fores CCS-rapport här.  Se Nicholas Stern berömma det svenska 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta på Fores twitter-konto.