Etikettarkiv: climate change

Prepare for a changing climate, prepare for new diseases – but fight climate change to avoid them!

If you think you are too small to make a difference, go to bed with a malaria mosquito.

This old saying is more true than ever. The mosquitoes are carrying not only malaria, but also dengue, zika, chikungunya and other infectuous diseases, causing millions of premature deaths, billions of dollars in health related costs, and unmeasurable suffering.

In the indirect sense, the mosquito saying is just as true, and inspiring. An average mosquito only weighs around four milligrams, yet in a few seconds it can cause such a change to our lives. We all know how one person can make this huge impact in the lives of many, for good and for bad, in much the same way. The change to a more sustainable, low-carbon lifestyle is lead by these individuals who manage to influence others, sometimes in mere seconds.

These change-provoking individuals are now much needed, as we see the urgent need to fight climate change more efficiently than we have been doing until now. But we also need to realize that we are well beyond the point where we can focus only on reducing emissions; we need to adapt to a changing climate. Enter the mosquito.

Incidence of mosquito-carried Zika and dengue are currently increasing at alarming rates in many parts of the world; these are called a Public Health Emerging of International Concern and the globe’s most important viral disease carried by mosquito, respectively, by the WHO.

The Aedes aegypti mosquito is the main vector for dengue and Zika. Until now, it has been generally limited to areas of the tropics, where climatic conditions are most conducive for the insects to thrive and reproduce. With climate change, this is now likely to change. The diseases’ area of transmission is likely to expand, the season of transmission to be longer and the intensity of transmission to increase.

Subtropical and temperate areas, including Southern Europe, that do not have much experience with these diseases should prepare for this rapidly changing reality. They may experience individual infections as well as, in some areas, wide spread epidemics. Even areas that will not directly be affected even with a changing climate, will more often have to deal with citizens returning from infected areas carrying the disease – both because the area is getting bigger and because we travel more.

While it is important to prepare for potential outbreaks of the disease, the spreading of Zika and dengue is also an urgent call for climate action. Previously, the discussion on victims of climate change centered around polar bears, future generations, and, perhaps, people living on small islands soon to be under water. We now realize that climate vulnerability is right here, right now, which will help us to act faster and more decisively. It is cynical and tragic, but perhaps paradoxically the spreading of Zika and dengue may be a decisive factor in making us give the fight against climate change top priority. That is how powerful that little mosquito is.

Mattias Goldmann
CEO, Swedish Green and liberal think tank Fores

This is the preliminary foreword for a zika study to be presented by Fores in December 2016. See www.fores.se

Trump och klimatavtalet

“I think one of the dumbest statements I’ve ever heard in politics, in the history of politics as I know it, which is pretty good, was Obama’s statement that our No 1 problem is global warming.” Så sade Donald Trump i samband med klimatmötet i Paris, och i maj sade han till Reuters att ”I will be looking at that very, very seriously, and at a minimum I will be renegotiating those agreements, at a minimum. And at a maximum I may do something else.” Han menar att andra länder, särskilt Kina, inte följer avtalet. Så frågan på allas läppar är ”vad händer med avtalet om Donald Trump blir amerikansk president”? Vi har svaret i tre delar:

  1. Avtalet ratificeras – men urvattnas. USA under president Obama kommer att ratificera avtalet under våren, långt innan presidentvalet – och avtalet är skrivet just för att han ska kunna ratificera det snabbt, utan att behöva konsultera senaten och kongressen.

Alla som var på plats i Paris minns hur COP-ordförande Fabius på mötets sista dag, efter en lång och oroande försening, förklarade att man gjort vissa redaktionella förändringar i texten, som han sen mycket snabbt gick igenom. En av dem stack ut, där det stod ”shall” skulle det stå ”should”. I en slags global tyst överenskommelse lät alla det passera som vore det redaktionellt, men denna förändrade ordalydelse betyder just att avtalet är så pass lite bindande att USA:s president kan ratificera det på egen hand. Det i sin tur är avgörande för hela avtalet; ratificerar inte USA (18% av utsläppen) så gör inte Kina (20%) , så gör inte Ryssland (8%), och då börjar det bli svårt att nå de 55% av världens utsläpp som krävs för att avtalet alls ska bli giltigt. Läs mer om detta i tidigare inlägg på klimatforhandling.se! 

Under de närmaste åren ska avtalet kompletteras och konkretiseras, bl.a. avseende finansiella mekanismer (läs Fores särskilda rapporter om detta), hur utsläpp beräknas och jämförs och hur den långsiktiga klimatfinansieringen ska ske. I alla dessa frågor skulle USA:s förhandlare under en Trump-ministär få i uppdrag att minimera ambitionerna. Det är också teoretiskt möjligt att faktiskt riva upp USA:s ratificering, men bedömare anger att det är en för stor diplomatisk nesa att göra så att inte ens Trump skulle ge sig på det.

  1. Sidoavtal hotas. Klimatavtalet i sig räcker inte alls för att nå det ”väl under två grader” som är målet, de nationella åtagandena är avgörande. Här har USA under våren visat vägen med regionala avtal med Kanada och Mexiko och bilaterala avtal med Kina och Indien. Konkretiseringen av dessa avtal är starkt beroende av en president som dels är engagerad i frågan, dels respekterar den andra parten. Trumps uttalande om ett handelskrig med Kina och en mur mot Mexiko, som mexikanerna dessutom ska finansiera, gör det svårt att tro att avtalen har en framtid under Trump.
  1. Drivet uteblir. Bortom avtalen, krävs en stark medverkan från det civila samhället; alltifrån näringslivet till forskningen. Trump, som uttryckligen sagt att “I am not a great believer in manmade climate change” står för motsatsen till ett sådant engagemang, och kan förväntas kraftfullt dra ner på ambitionerna i klimatfrågan. Just detta varnar Frankrikes tidigare COP21-ordförande Laurent Fabius särskilt för; ”Vi får inte tänka att allt är klart.”

Mattias Goldmann, VD för den gröna och liberala tankesmedjan Fores