Etikettarkiv: elbilar

Polsk elektromobilitet: Mål en miljon elbilar 2025

COP24-ordförandelandet Polen får mycket kritik för sitt kol, men de har också en ny elektromobilitetslag med målet en miljon elbilar till 2025 – och en rad incitament för att göra det möjligt. Upphovsmannen är samma minister som nu är ordförande för COP24!

Försiktigt uttryckt så har Polen inte alltid varit en starkt pådrivande kraft i klimatarbetet på EU- och FN-nivå, även om delar av den polska regeringen bedyrar att man tvärtemot oberoende analytikers bild kommer att klara klimatmålet inom EU för år 2020. Klimatet är inte heller i fokus för elbilssatsningen, utan luftkvaliteten. I nästan alla Polens större städer är luften tidvis så dålig att den bryter mot EU:s bindande luftkvalitetsnormer för både kväveoxid och partiklar. På nationell nivå står energisektorn, framför allt förbränningen av kol – inklusive uppvärmning av enskilda hushåll -, för merparten av luftföroreningarna och trafiken för bara 12 %, men i Warszawa står bilen för 60 %.

Elbilar kan också öka intresset för att investera i det sedan länge dåligt underhållna elnät och bidra till att bättre balansera elnätet. I nuläget handlar det om att öka efterfrågan på el nattetid – då elbilar kan laddas – medan det längre framåt handlar mer om att lagra tillfälligt elöverskott från framtida havsbaserad vindkraft, anger Polityka Insight i rapporten ”Silent revolution in the energy sector”.

EU är orsak och verkan
EU-kommissionen har återkommande markerat mot medlemsstater – även Sverige – att fortsatt olagligt dålig luft på sikt leder till dryga böter, vilket är en viktig drivkraft för omställningen. Också EU:s krav på att alla medlemsländer ska ha en alternativ-bränslestrategi var varit viktigt; här har Polen varit mer ambitiösa än Sverige, som fick underkänt från kommissionen. Eldrift, fordonsgas (CNG) och vätgas är EU:s prioriterade alternativa drivmedel, och också de som – i denna ordning – nu lyfts av Polen.

Målet: Egen industri
Polen hade fram till nittiotalet en egen bilindustri, som tillverkade bilar med namn som Polonez och Polda. Idag är tillverkningen större men de egna märkena borta. Det vill Polen råda bot på med hjälp av elbilarna; med statligt stöd ska en mindre, helt ny elbil tillverkas i Polen från 2019, hoppas man. Dessutom vill man att nya företag ska växa fram inom innovativ bildelning, med elbilen som grund.
På bussidan ligger man bättre till; Solaris säljer elbussar på många marknader och Volvo har all sin busstillverkning för Europa i Polen. Alla deras stadsbussar är nu elektrifierade i någon form.
I Polen finns också storskalig batteriproduktion för elfordon, inklusive NorthVolt som börjar montera batterier här. Polen vill nu ta steget och bli tillverkare från grunden, och kan dra nytta av att EU är alltmer oroliga att hamna på efterkälken i batterifrågan.

Ambitioner och stimulans
Målet en miljon elbilar 2025 uttrycks inte i lagen, men återkommande av regeringen. Det ska uppnås genom en rad konkreta satsningar:

Elbilar befrias från accis som annars står för en stor del av nya bilars kostnad i Polen, beroende på bilens cylindervolym. Beroende på bil och jämförelseobjekt blir stimulansen väl så stor som den svenska elbilspremien/bonusen. Momsbefrielse, som i Norge, har diskuterats men ingår inte i nuläget, däremot kanske närmare år 2025.

 Elbilar ska få köra i bussfilen och parkera gratis, vilket ju visat sig vara en viktig och kostnadseffektiv del av Norges elbilsboom och vilket en rad polska städer redan infört. I motsats till Norge anger Polen dock inget slutdatum eller maxantal elbilar för stimulansen.

Laddplatser: 2020 ska det finnas 6400, delfinansierade av staten. Om målet inte är i det närmaste uppfyllt i slutet av 2019, ankommer det på kommunerna att komplettera med vad som saknas. Kommuner med över en miljon invånare och minst 600 000 fordon ska ha minst 1000 laddplatser vid 2020 års utgång, de med över 300 000 invånare minst 210 laddplatser, över 150 000 invånare ska ha 100 och över 100 000 ska ha 60 laddplatser.

Miljözoner för personbilar får införas av kommunerna, där de som inte uppfyller kraven antingen förbjuds från att köra in eller måste betala 30 PLN, cirka 75 kronor för passagen.

Offentlig upphandling går före. Statliga myndigheter ska nå 10 % elbilar i sina flottor 1 januari 2020 och 20 % 2023. Kommuner med upp till 50 000 invånare ska nå minst 30 % elbilar i sin totala flotta, och kollektivtrafiken ska till minst 30 % drivas med el eller fordonsgas, i linje med EU-kommissionens inriktning för offentligt upphandlade transporter som nu förhandlas. Andelen nollutsläppsbussar ska vara 5 % från 1 januari 2021, 10 % 2023 och 20 % 2025.

Laddplatser. Offentliga byggnader, flerfamiljshus och externa parkeringsplatser i större kommuner ska utrustas med laddpunkter med en effekt på minst 3,7 kW.

Statligt stöd. År 2018 anslår regeringen 4 010 000 PLN för elektromobilitet, vilket år 2020 når 13 716 000 PLN för att därefter kraftigt minska och sedan åter höjas, till 19 689 000 PLN år 2025(1 PLN = 2,43 kr), varefter stödet fasas ut till år 2027.

Böter. Nio böteskategorier med nivåer upp till två miljoner PLN (ca 4.5 miljoner kronor) för de som inte uppfyller kraven.

Läs mer här

Underbara Resan Till Paris, del 2 (miljöhjältar, kvinnor som ”inte klarar gasbilar”, Gobigas-fiasko m m!)

Dag två: Göteborg är Årets Klimatstad enligt WWF, för ”ambitiösa och innovativa klimatstrategier”. Från Göteborg åker kommunalråden Anneli Hulthén och Ulf Kamne till COP för att presentera hur de lanserat gröna obligationer, för att driva på för ökad skatt på fossila bränslen och lyfta fram sitt arbete för biogas. Men just idag (!) kan Göteborgs fullmäktige lägga ner världsunika Gobigas-projektet för förgasning av biomassa. Staten har investerat 233 miljoner kronor men Göteborg har fått bära driftkostnaderna och har skrivit ner värdet till 0. Läggs det ner nu måste Anneli och Ulf ändra sina pp-bilder för COP, men mycket värre än så är att ett av flaggskeppen för Fossilfritt Sverige skjuts i sank.

I Falkenberg byggdes Sveriges första kommersiella vindkraftverk redan 1983, och sen dess har det lokala energibolaget varit en ledstjärna för omställningen till förnybart. Man var nästan först ut med att betala hushållen för överskotts-solel och häromveckan invigdes ett havsbaserat vertikalt vindkraftverk. Visste du för resten att när bladen på ett vindkraftverk snurrar ett varv, ger det el för en mil i elbil?

Halmstad är en av många kommuner som, när regeringen lanserade ”fossilbränsleoberoende”, sade ”vi ska bli fossilfria”, ett mål som på transportsidan också gäller för hela Halland. Men när man läser kommunens Ekohandlingsprogram, är vägen till målet inte särskilt klar.

I Båstad har man som på få andra ställen sett hur globalt klimat och lokal miljö kan stå mot varann; det var här kossorna dog när tunneln under Hallandsås skulle byggas. Många år och flera miljarder senare är tunneln äntligen på gång att kraftigt minska tågtiderna på västkusten, göra det enklare att låta bilen stå och förpassa ”lövhalka” till historieböckerna.

Skåne Nordväst var först i landet att ta fram en elbilsstrategi, med målet 30 000 elbilar år 2020. Då får de rappa på; Helsingborg med utmärkta Öresundskraft bör inspirera de andra kommunerna. Höganäs har för övrigt haft det mest bisarra argument mot omställningen till grön bilism; kvinnor klarar inte att tanka gasbilar! Läs och förundras!

Landskrona är ensamma i Sverige om att ha trådbussar, vilket är konstigt eftersom det ofta är en bra kompromiss mellan spårvägens eldrift och bussens låga kostnader och flexibilitet. Kommunen hade också Sveriges mest stridbare miljöchef, min hjälte Högni Hansson, som vägrade flyga, inte hade någon bil och inte minst tog strid för miljölagarna när kommunpolitikerna ville se mellan fingrarn – vilket gav honom sparken, men efter medborgarnas protester fick han tillbaks tjänsten. Läs porträtt här

Malmö ska år 2020 vara världsbäst på hållbar stadsutveckling, ska bli Sveriges klimatsmartaste stad och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi. Det är tuffa mål, och Malmö levererar – flera gånger vinnare av MiljöAktuellts Miljöbästa Kommun. En grej jag särskilt gillar? Att man var först i Sverige att ta fram en fotgängarplan; märkligt att detta så vanliga färdsätt aldrig finns med i planeringen!