Etikettarkiv: Energiewende

Goldmanns underbara resa till Paris, del 3: Hybridfärjor, dieseltåg, sol och vind!

Lund: Min gamla hemstad är hemvist för Klimatkommunerna, nästan 40 kommuner och regioner som är pådrivande för omställningen till fossiloberoende fordonsflotta och som har klimatmål långt bortom Sveriges nationella. Snart har Lund av allt att döma också spårvagn; efter en lång tillbakagång är det alltfler städer som inför eller återinför spårvagnarna, även om det inte alltid är självklart att det är kostnadseffektivare än BRT-system som Skånetrafikens biogashybrid-hyperbussar i Malmö.

Öresundsbron är det kanske tydligaste exemplet för mig på hur fel vi miljöengagerade kan ha; oj vad vi kampanjade mot den och hej vad jag njuter av att ta tåget till Danmark på mindre än en halvtimma. Men i tv-serien Bron blir den ren bilporr, man får aldrig se tågen och biltrafiken flyter alltid perfekt.

Köpenhamn är cyklandets förlovade land, nästan hälften av alla resor i staden sker på cykel, ofta med trefiliga cykelvägar, och en ny regional plan ska öka cyklandet till kranskommunerna. De gula lånecyklarna, som man öppnade med en dansk guldpeng, var med att skriva historia och nu finns liknande system i hundratals storstäder.

Tågresan genom Danmark är bullrig, för tåget går på diesel, trots att det är huvudspåret söderut. Danska regeringen har sänkt klimatmålet från -40% till 2020, till -36% och tog nyligen bort stora delar av stimulansen för elbilar, vilket bland annat betyder att en Tesla i ett slag blir en halv miljon dyrare. I gengäld satsas det mycket på biogas, framför allt till elnätet, med enorma mängder gödsel från grisfarmer och annat jordbruk. Vindkraften stod första halvåret för över 50% av Danmarks elbehov och byggs fortfarande ut – ett bra exempel på hur viktigt det är för små länder att nischa sig.

färjan Rödby-Puttgarden möter vi två hybridfärjor, där elmotorer avlastar dieseln, minskar förbrukningen, klimatpåverkan och luftföroreningarna i hamn. Vi ser en av världens största havsbaserade vindkraftparker till havs och nästan direkt efter att tåget rullat av färjan börjar vi se mängder av solcellsförsedda tak – en viktig del i Energiewende där kärnkraften ska ersättas med förnybart, vilket lett till att resten av världen kan njuta av billigare solceller.

Nu i Köln, staden som bombades totalt utom domen. Miljöministern står fem meter bort och intervjuas om svenska fossilfri-initiativet. Snart tåget till Paris!

Läs mer:
Mattias tågresa del 2
Mattias tågresa del 1