Etikettarkiv: New Climate economy

Lövins anförande analyserat

Här är vad Isabella Lövin sade (i kursivt) och vår analys

Dear Ministers, Excellences, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

In less than a year after COP21 we celebrate the entry into force of the Paris agreement. That is a big success! Sweden has ratified and is a proud party to the agreement that is undoubtedly one of the most important of our time.

110 länder har nu ratificerat, Sverige fick bråttom att göra det efter att det stod klart att kraven på 55/55 skulle uppfyllas inför COP, och det är absolut en framgång.

The Paris agreement is indeed ambitious, but we can make it! We have to make it and we will make it.

Vore spännande att veta vad Sverige menar med ”make it”; det finns ju ett brett spann i Parisavtalet och mycket är inte färdigförhandlat.

What make me confident are the changes we already see. Renewable energy is already competitive and electric cars will be within short. Many solutions are underway. No person or country can stop the New Climate Economy as the benefits are so large.

Tydlig passning till alla som oroar sig för att Trump ska förhindra omställningen. När New Climate Economy skrivs med stora bokstäver, hänvisar ministern troligen till  http://newclimateeconomy.net/ , det initiativ Sverige var med att ta för några år sen.

Colleagues, as politicians we have to remove the obstacles for the new solutions and create the right incentives. The reward for the global society will be enormous.

En passning till regeringskollegorna? De rödgröna har ju infört en del sådana ”obstacles”, bl.a. höjt skatten på förnybara drivmedel, infört en skatt på solel, och kollegan Karolina Skog (också på COP) måste i riksdagen förklara varför företag inte får återvinna textilier.

Here in Marrakesh we focus on implementation and the priorities for Sweden are threefold:

Keep the 1.5 degree objectives within reach. Even if all our announced commitments are implemented the warming is estimated to become about three degrees. The ambition cycle and increased mitigation ambition will be absolutely crucial for the years to come.

Spännande vad detta innebär konkret, ”within reach” betyder ju inte att det ska uppnås,  Sverige bör t.ex. vara pådrivande för att EU:s klimatmål ska skärpas – det utgår fortfarande från tvågradersmålet.

Develop the Paris rule book. An enhanced transparency system with aligned accounting rules that allows us to track collective efforts and achievements towards the overall targets must be a key feature. Parties and societies need to get clear and comparable information to ensure that we continue to build trust in the Paris agreement. Keep the balance in the Paris agreement and support those who need assistance in building capacity and develop their national strategies for cutting emissions and tackling the effects of climate change. The Paris agreement and Agenda 2030 are in this respect complementary and mutually reinforcing.

Ruckas denna delikata balans för mycket, så riskerar allt att falla – kanske skickar Lövin en varningssignal till arrangörerna, vars Marrakech Call For Action riskerar att göra just detta (läs analys här). För att konkret koppla ihop Agenda 2030 och Paris har Sverige tagit initiativ för en FN-konferens om havsfrågor, läs analys här.

Sweden is certainly not waiting. After Paris a broad majority of parties in the Swedish parliament has agreed to a proposal for a new climate framework with tougher targets. We aim to be climate neutral by 2045 and cut emissions from transport by 70% within the coming 14 years. A robust new climate framework and climate law will be presented by the government early next year.

Lövin hoppar över ett par steg här; klimatmålen är från en utredning och har inte lagts fram för riksdagen, långt mindre beslutats, och regeringen presenterar ingen klimatramlag till våren utan  ett lagförslag som sedan måste remiss- och lagrådsbehandlas och till slut antas av riksdagen. Att då behålla den breda majoritet som Lövin med rätta pekar på i sitt tal kräver nog att (mp) avstår från att lägga in en del av sina favoritfrågor här, och lyssnar in andras åsikter.

We also take responsibility for supporting countries in need. As the biggest donor per capita to the Green Climate Fund and the Global Environmental Facility Sweden is fully committed towards delivering our part of the 100 billion USD. It is an important promise, not least for supporting climate adaptation. However, we must not forget the bigger picture. Many trillions will need to be invested in key sectors over the coming years to support global development. Greening those investments will be the key challenge.

Som största finansiär per capita av Gröna Klimatfonden är det märkligt att aldrig höra Sverige bedöma om stödet är kostnadseffektivt – att vi nu ger medel till FN:s andra fonder (se nedan) är kanske en tyst signal om att GCF inte självklart är bästa stället att lägga mer pengar. Lövin har helt rätt, de  stora finansiella strömmarna  är avgörande; här väntar vi sedan en tid ivrigt på initiativ från finansmarknadsminister Bolund.

Before COP21, Sweden pledged to nearly double its contributions to multilateral climate finance in 2016, compared to 2015. I am happy to be able to conclude that we have reached, and even exceeded that goal. In addition to our pledge in Paris 2015, I am today proud to announce new contributions of approximately 27 million USD for multilateral climate finance, including support to the Adaptation Fund, the Least Developed Countries Fund and the new Capacity Building Initiative for Transparency.

Dessa medel går främst till Anpassningsfonden och LDC-fonden, läs fördelningen och analysen av det här.

Colleagues, It is now time for action and implementation. Pursuing efforts towards 1.5 degrees will demand more from all of us. In Paris we all decided to do more and to do it together. We must hold on to that spirit of cooperation.

Denna ”spirit” är vad vi är rädda att förlora när vi går från en situation liknande en nyårsfest med högtidliga löften, till den mycket svårare genomförandefasen.  Men lite mer svensk ”action” vore inte dumt – nu ökar Sveriges klimatpåverkande utsläpp för tredje kvartalet i rad efter en lång tids minskning, och det riskerar till slut att nagga vår trovärdighet i kanten.

Talet är hämtat från http://www.regeringen.se/tal/2016/11/swedish-national-statement-at-cop-22-16-november-marrakesh/

Nicholas Stern: Lagra koldioxiden – eller vi klarar inte klimatmålet

På Fores, där vi nyligen lanserat en CCS-rapport, bedömer vi att klimatmålen blir mycket svåra och dyra att nå utan CCS. De som är skeptiska till CCS, menar jag, har inte fullt ut förstått hur akut klimatfrågan är och hur mycket utsläppen måste minska – tiden där vi kan välja att bara göra de åtgärder vi gillar allra bäst är över. Denna inriktning får starkt stöd på COP22-mötet.

– Ambitionen från Paris var kraftfull och nu behövs kraftfulla åtgärder för att nå netto-noll-utsläpp inom femtio år. Det mesta av det vi gör måste vara nollutsläpp, eftersom vi inte kan göra särskilt mycket som har negativa utsläpp, och därför är svaret med nödvändighet CCS, det finns ingen annan väg. Det säger Lord Nicholas Stern, mannen bakom New Climate Economy.

Idag finns 15 aktiva CCS-anläggningar som lagrar koldioxid, totalt 27 miljoner ton CO2 per år. Ytterligare sex beräknas komma igång inom det närmaste året, vilket betyder att det finns konkreta planer på att lagra ungefär 40 miljoner ton CO2 per år. Men för att kunna nå tvågradersmålet behöver fyra gigaton kunna lagras, anger Global CCS Institute.

Också IEA:s analys visar att det blir mycket svårt att nå tvågradersmålet utan CCS och nästan omöjligt att nå Parisavtalets ”väl under två grader” utan CCS. De bedömer att världens koldioxidutsläpp behöver minska med 95 gigaton till år 2050, och utan CCS blir målet oerhört mycket dyrare att nå – om det alls går. Målet kräver negativa utsläpp redan kring år 2050 i flera sektorer, och det kan inte i tillräcklig utsträckning nås med sänkor som skog och hav, anger IEA.

Nicholas Stern vänder sig mot de som menar att kostnaden för att avskilja och lagra koldioxid är för hög. ”Jag ser det som en icke-kostnad, eftersom det är mycket dyrare att låta bli. Men visst, CCS innebär alltid en extra kostnad; det är alltid dyrare att tillverka stål och ta hand om koldioxiden än att inte göra det. Därför är det helt avgörande att skapa marknadsincitament som gör det lönsamt att ta hand om koldioxiden.”

Stern slår fast att huvuddelen av kostnaden är i ”capture”-delen, när koldioxiden väl är lagrad är kostnaden låg och bedömer att det idag behövs ett pris på koldioxid på minst 50 dollar per ton för att det ska löna sig att lagra koldioxid, och kostnaderna sjunker när tekniken utvecklas och sprids.

Stern är inte heller orolig för läckage. ”Om 1-2 procent av koldioxiden faktiskt skulle sippra ut, så är det inte hela världen, det är inte en giftig gas och 98-99 procent av koldioxiden är då kvar i marken jämfört med noll procent om man inte gör CCS.”

Däremot, och här har varken Stern eller IEA något bra svar, så har vi i dagsläget inte hanterat den oro som medborgarna och därmed de folkvalda känner när koldioxiden ska lagras. Lyckas vi inte möta den, blir koldioxidavskiljning och –lagring aldrig mer än en marginell företeelse, och då hotas hela klimatmålet.

Läs Fores CCS-rapport här.  Se Nicholas Stern berömma det svenska 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta på Fores twitter-konto.