Måndag hela veckan på COP25 

Idag inleds den andra veckan av FN:s klimatmöte COP25 i Madrid. Idag ska man försöka avsluta förhandlingarna i de tekniska undergrupperna, också kallade SBI och SBSTA. För att vara ärlig känns det lite som måndag hela veckan idag eftersom många förhandlare endast upprepar deras positioner i minsta lilla detalj om och om igen. Detta är iallafall fallet för artikel 6-förhandlingarna där vi sitter och lyssnar i skrivande stund.

Av det vi hör från de som följt andra frågor har flera andra grupper stängt sina frågor utan beslut (alltså beslut om att inget beslut är taget och att frågan ska föras över till dagordningen för nästa möte i enlighet med processreglering).

 Det har också varit en hel del processfrågor som stulit tid. Inte minst eftersom frågan om de internationella handelsmekanismerna, det vill säga artikel 6, är så omfattande att de kräver väldigt mycket tid. Ordföranden försökte hitta lite nya innovativa diskussionsformat som skapat en del oro och som har behövt redas ut. 

Önationen Tuvalu, med en befolkning på 11 192 personer, men med stor gravitas och erfarenhet av klimatförhandlingarna, har regelbundet uttryckt sin frustration över hur arbetsformatet för Artikel 6, som i stora delar handlat om att upprepa väldigt välkända positioner (många av positionerna har nu framförts under sju år, sedan förhandlingarna om ramverket för handel började diskuteras). Det har inte varit särskilt konstruktivt, men de mer informella förhandlingarna om frågan lär ha gått lite bättre. Dessa möten kallas “informal informals (eller inf-infs för inbitna förhandlare)”och då får inte vi observatörer sitta med. Förhoppningsvis kommer de en bra bit på vägen med artikel 6, men många frågor kommer nog  tyvärr att behöva skjutas upp till framtida möten.

Under den andra veckan börjar mötets högnivådel med förhandlingar på ministernivå. Då tar Ministrarna över texterna från tjänstemännen för att besluta om de sista delarna av Parisavtalets regelbok. 

Vi hoppas på lite mer energi, insikt om allvaret om att vi behöver höja klimatambitionen och kompromissvilja då!

Mette Kahlin McVeigh, Chef, Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores

Ruben Henriksson, Assisterande chef, Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores