Vad gör de olika företagen på COP?

Idag har de flesta förhandlingarna varit stängda för oss observatörer så passar på att blogga lite om vilka som är här, och hur vi samarbetar med både forskare och näringsliv.

Vi på Fores försöker agera som en brygga mellan akademin, beslutsfattare och näringslivet. Som ni märkt så har vi därför tagit hjälp av forskare, exempelvis Mathias Fridahl, forskare på LiU, för att förstå och bevaka klimatförhandlingarna. Men vi försöker också  samarbeta med näringslivet för att få deras input. Vi har därför en referensgrupp med medlemmar från näringslivet att bolla med och byta information och positioner med. En tvåvägs-kommunikation helt enkelt!

En av rådets medlemmar är Ragn-Sells. Vi sprang på Pär Larshans, hållbarhetschefen på Ragn-Sells och passade på att ställa några frågor. Vi tänkte att det kanske  också kunde vara av intresse för er läsare för att förstå vad de olika sorternas observatörer gör här.

Vad gör ett avfall- och återvinningsföretag på COP25?

Klimatutmaningen handlar inte bara om att reducera utsläppen från energisektorn, dessa är endast ena halvan. Enligt en studie som Ellen MachArthur presenterade i oktober 2019 så kommer den andra halvan handla om att få till cirkulära flöden. 

Vi från Ragn-Sells har innovationer som var och en skulle kunna bli klimatsänkor men det kräver ändrade principer i samhället. Det vi presenterar i Madrid handlar om återföring av näringsämnen i form av fosfor, kalium och kväve samt vår fossilfria “last mile” lösning #älskadestad. Vi kommer totalt att ha deltagit i ett tiotal seminarier och rundabordssamtal när de två veckorna är över. I fredags så fick jag representera näringslivet när alla nationer höll en stängd två timmars session om det obligatoriska kravet att senast 2020 införa nationella klimatplaner (NDC). I slutet fick jag, och tre andra observatörer som representerade forskningen, miljöorganisationer och små städer kommentera staternas olika planer. Jag lyfte då vikten av att ha med cirkulära mål i NDC:erna samt att säkerställa att näringslivet är delaktiga.

Hur många gånger har ni varit på COP och vad har förvånat dig med årets möte hittills?

Det är andra gången som Ragn-Sells är med, vi deltog redan i Katowice (COP24) men då var det enbart fokus på fosfor-frågan. Arrangemanget är riktigt bra, det är imponerande vad Madrid åstadkommit med så kort varsel. Det absolut bästa är hur lätt det är att komma i kontakt med de personer som faktiskt sitter i förhandlingarna. 

Hur går det i förhandlingarna och ert egna arbete här?

Det får vi se i slutet av veckan. Vi delar vad vi gör varje dag på vår egen blogg.

Kommer ni vara med även nästa år och varför? 

Vi kommer vara med även nästa år, fokus är att långsiktigt lyfta frågan om att få in den cirkulära materialåterföringen i förhandlingarna. Genom att sätta målet att till 2030 bli klimatpositiva så sticker vi ut hakan. Men då stora företag som IKEA har samma ambition, baserat på att de får till cirkulära flöden samtidigt som de jobbar med energifrågan, så kan vi inte ha en lägre ambition. 

Mette Kahlin McVeigh, Chef, Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores

Ruben Henriksson, Assisterande chef, Tankesmedjan Fores