Spanska vänner och rykten i korridorerna…

Vi är halvvägs in i den andra veckan och förhandlingarna sker nästan uteslutande bakom stängda dörrar. Observatörer får därför förlita sig på ryktesspridning för att få insikt i hur förhandlingarna går. Fores passade då på att träffa organisationen NESI (New Economy & Social Innovation). 

Ett spanskt perspektiv

Fores har i år haft möjligheten att ge ett antal spanska och chilenska civilsamhällesorganisationer en plats i vår delegation. Syftet är att stärka det civila deltagandet ifrån länderna som anordnar årets COP och för oss är det en möjlighet att knyta nya, värdefulla kontakter. Vi träffade Diego och Rebeca från NESI över en kaffe och utbytte tankar och perspektiv på årets COP. De var märkbart glada över den uppmärksamhet som klimatförhandlingarna, och klimatfrågan i stort, har fått i Spanien. Enligt dem så spelar det ingen roll om man kollar på nyheter som kommer från höger- eller vänsterkanten, alla pratar om klimatet. 

Diego och Rebeca var också förvånande över att höra om den kritik av artikel 6 som har varit utbredd i Sverige. Ur deras perspektiv är artikel 6 en nödvändig mekanism för att kunna öka ambitionen och nå målen i Parisavtalet. Vi pratade kort om vilka regler vi ansåg var viktigast att få plats för att säkerställa att artikel 6 fungerar som det är tänkt. Som vi nämnt tidigare på bloggen handlar det främst om att säkerställa att dubbelräkning undviks och att miljöintegritet tydligt definieras och tas hänsyn till. Vi pratade även med NESI om klimatklubbar, det vill säga länder som går samman och ställer miljökrav på sin internationella handel, och utbytte tankar kring hur dessa kan fungera. Dett är en irganisation vi verkligen kommer försöka hålla kontakten med i framtiden!

Ryktena i korridoren 

Som vi skrev om i bloggen i måndags så stängde de tekniska förhandlingsgrupperna sina förhandlingar under måndagsnatten. Detta är senare än vanligt då de tekniska delarna brukar avslutas under den första veckan. De har gett upphov till en viss oro hos förhandlarna som vanligtvis brukar få en dag att återhämta sig inför den andra veckan. De innebär också att ministrarna har en dag mindre att förhandla på. 

I flera av processerna har frågan om att inkludera referenser till mänskliga rättigheter gett upphov till problem. Vissa länder menar att uttryckliga referenser till mänskliga rättigheter är ett krav för att säkerställa att dessa respekteras i implementeringen av projekt under Parisavtalet medan andra länder hävdar att det räcker med att referera till Parisavtalets principer där bland annat mänskliga rättigheter ingår.

Men lyssnar man på andra håll är de mer positiva tongångar. I artikel 6 förhandlingarna verkar det långsamt röra sig framåt, enligt personer involverade i processen. Hur långt de har kommit är svårt att säga och kommer visa sig först under torsdagen då förhandlingarna återigen öppnas upp för observatörer. 

USA:s utträde ur Parisavtalet 

USA:s kommande utträde ur Parisavtalet 2020 har gett vissa länder vatten på sin kvarn. Ryktet säger att bland annat Saudiarbien, Australien, Brasilien och andra länder kan se detta som en anledning att försöka få större genomslag för sina förslag. Något som generellt sätt missgynnar klimatet. De hävdar att större hänsyn bör tas till deras åsikter då de åtminstone fortfarande är med i Parisavtalet och använder detta som argument för att få igenom sin position i flera frågor.

Förhandlingarnas slutskede 

Som tidigare nämnt kommer de öppna förhandlingarna dra igång igen under torsdagen. Om mötet ska avslutas som planerat på fredagskväll återstår endast två dagar av förhandlingar. Det är mer eller mindre tradition att mötet drar ut på tiden och ett avslut är att förvänta sig antingen sent fredagskväll, eller under lördagen. Många svåra frågor återstår men hoppet lever in i det sista om ett framgångsrikt COP. Fortsätt följa bloggen för uppdateringar ända fram till stängningen av mötet! 

Mette Kahlin McVeigh, Chef, Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores

Ruben Henriksson, Assisterande chef, Tankesmedjan Fores