Det blir en lång kväll…

Vid lunchtid idag så gav ordförandeskapet för COP en avrapportering om hur det ligger till i förhandlingarna. Avrapporteringen var ganska symptomatisk för hur det brukar gå till på COP:en eftersom mötet började först 35 minuter efter utsatt tid.

Samtidigt försöker vi peppa varandra och hålla gott mod över att de riktiga förhandlingarna bakom lykta dörrar pågår konstant. Det kan kanske till och med vara ett gott tecken att dessa avrapporteringar är försenade om det betyder att mer tid och kraft läggs på att få resultat bakom lykta dörrar.

Avrapporteringar

Under anförandet av Carolina Schmidt framförde hon att Nya Zeeland och Sydafrika har blivit ombedda att hålla i förhandlingarna om artikel 6, Grenada och Norge har fått ansvar för förhandlingarna om skador och förluster och sist, men inte minst, har Spanien och Singapore fått ansvar för att ta fram sluttexten för hela COP:en. Kontentan var att det fortfarande förhandlas och man försöker hitta “landing zones”, det vill säga, ungefärliga gränser för allas positioner så man kan uttyda var kompromissen finns.

Direkt efter att detta var slut så sprang vi till svenska delegationens kontor för att också få en avrapportering från Klimatminister Isabella Lövin och den svenska delegationen. Vårt intryck av delegationen är väldigt bra och varit så under hela mötet. De jobbar hårt hela hela tiden men har ändå ett leende på läpparna och är alltid hjälpsamma och tillmötesgående. Men nog med smicker….

Vad är snacket?

Utifrån dessa två möten, och lite snack i korridorerna, kan vi rapportera att det verkar som det måste till en kompromiss för artikel 6 när det gäller överföring av gamla CDM krediter. Det ryktas också om att en kompromiss när det gäller bokföring av utsläppshandeln kommer behöva ske. Som vi har rapporterat om tidigare är en knäckfråga hur man ska undvika dubbelräkning. Vissa länder är inte lika måna om att undvika dubbelräkning eftersom man utgått ifrån att man ska kunna räkna in utsläppsenheter man säljer i sina nationella klimatplaner (NDC:s). För dessa länder innebär alltså hårda krav för att undvika dubbelräkning att man kommer misslyckas med att nå målen i sin NDC. Kompromissen kan då tänkas bli att man under en övergångsperiod kommer tillåta en viss dubbelräkning, så att länder ska ges en möjlighet att göra de omställningar som krävs för att man ska klara sin NDC även utan dubbelräkning. Men allt detta är än så länge bara rykten och det återstår att se vilken substans de faktisk har. Vi får kanske svaret imorgon då de nya texterna för artikel 6 troligtvis kommer tidigt fredag morgon.

Vad vet vi?

Några beslut har dock redan tagits; eller rättare sagt beslut om att inte ta beslut. Hittills har 9 frågor skjutits till nästa COP-möte (även kallad “Rule 16” för den inbitne förhandlaren). Av dessa så finns det två lite större frågor som skjutits upp till nästa möte i Glasgow. Kina lyckades förhala beslutet om hur man ska rapportera sina utsläppsminskningar på ett transparent sätt till nästa år. Beslutet om hur lång implementeringstid i NDC:s ska vara blev också uppskjutet till nästa år – eller till och med möjligen ännu längre fram i framtiden.

Och nu då?

Vi sitter och käkar lite choklad för att orka med kvällen. Förhandlingarna i den stora plenisalen är schemalagda att börja klockan fem på eftermiddagen under torsdagen. I skrivande stund är klockan fyra och ingen försening har annonserats än. Det verkar osannolikt att mötet startar i tid men det hade onekligen varit ett välkommet besked om det blev så. Det svåraste frågorna sparas till morgondagen så förhoppningsvis kommer inte kvällens förhandlingar vara alltför långdragna, men man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken… 

Mette Kahlin McVeigh, Chef, Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores

Ruben Henriksson, Assisterande chef, Tankesmedjan Fores