Fores

Fores är en grön och liberal tankesmedja som har miljö- och klimatfrågor som ett av fyra huvudområden. Fores har funnits på plats vid klimatförhandlingarna sedan 2009.

Målet med Klimatförhandling.se är att samla viktig information och kunskap om de internationella klimatförhandlingarna, guida dig genom förhandlingarna och ge dig den bakgrundsinformation om COP som är relevant för dagens klimatförhandlingar. Klimatförhandling.se drivs med utgångspunkt i det arbete Fores bedriver.

Ansvarig för uppdatering av denna sida är Mathias Fridahl, klimatpolitisk analytiker på fores.

Läs mer om Fores här: www.fores.se

Klimatförhandling.se är en del av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.