Förord

I samband med klimatmötet i Köpenhamn 2009, COP15, note- rade Fores hur svårt det var att få en överblick av konferensen. Vi tog därför fram en överskådlig guide. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte. Den första versionen togs fram av Daniel Engström Stenson och har sedan uppdaterats av Mathias Fridahl. Denna version har i sin tur uppda- terats av Fores assisterande klimatprogramchef Ruben Henriksson tillsam- mans med Fores klimatprogramchef Mette Kahlin McVeigh samt Thomas Bressler och Daniel Leppert. Ett tack ska också gå till Mathias Fridahl som översiktligt granskat hela texten samt Johan Nylander som granskat texten om artikel 6.

I december 2015 klubbades Parisavtalet igenom men otaliga detaljer åter- står att komma överens om. Hur ska till exempel utsläppen mätas och rapporteras, hur ska reglerna för utsläppsmarknaderna se ut och hur ska ambitionsni- vån öka så att glappet mellan gemensam målsättning och enskilda löften sluts.

Den 30 oktober 2019 meddelade Chiles president att landet avsäger sig värdskapet för COP25 i december. Detta på grund av flera veckors orolig- heter i Santiago där konferensen skulle hållas. Förväntningarna på COP25 präglas i skrivande stund av osäkerhet kring när och var detta viktiga möte kommer att hållas. De väsentliga frågorna har dock inte förändrats. Det är lika angeläget som någonsin att klimatförhandlingarna blir av och ger resultat.

Vi ger därför ut denna uppdaterade guide i hopp om att många fler kommer kunna delta i de viktiga diskussionerna om de globala klimatförhandlingarna.

Guiden går även att läsa i en fysisk upplaga eller som PDF-format genom att gå in på denna länk.

Trevlig läsning!

Mette Kahlin McVeigh, chef, Klimatprogrammet, Fores

Klimatförhandling.se är en del av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.