Nyckelpersoner

Mellan de stora klimatmötena där ministrar deltar, sköts förhandlingarna av en för många anonym samling tjänstemän, där många enbart arbetar med att förhandla klimatfrågor. Nedan presenteras några av klimatförhandlingarnas nyckelpersoner.

Patricia Espinosa
(Verkställande sekreterare UNFCCC)

Patricia Espinosa från Mexiko är sedan 2016 chef för UNFCCC. Hon är den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman förhandlingarna. Espinosa är Mexikos ambassadör i Tyskland sedan 2013, och har tidigare varit ambassadör i Österrike, Slovenien och Slovakien. Innan dess var hon stats- sekreterare på UD åren 2006 till 2012, och ledde då klimatförhandlingarna på COP16 i Cancún. Hon har tidigare varit Mexikos representant bland annat för mänskliga rättigheter på FN-huvudkontoret i New York.

Carolina Schmidt
(Preliminär ordförande för COP25)

Carolina Schmidt är sedan 2018 miljöminister i Chile och var tänkt att vara den som leder förhandlingarna på COP25. Vid tiden för tryck av denna guide är det ännu oklart om hon kommer vara ordförande trots att mötet inte äger rum i Chile. Hon har tidigare arbetat som utbildningsminister och minister med ansvar för jämlikhetsfrågor och har tidigare arbetat för att integrera jämställdhetsfrågor i klimatdebatten.

Michał Kurtyka
(Ordförande för COP24)

Polens Michał Kurtyka, statssekreterare på miljöministeriet, ledde förhandlingarna under COP24 och kommer på COP25 inleda mötet, för att sen lämna över till Carolina Schmidt. Kurtyka är utbildad fysiker och ekonom samt har en ledande roll inom Polens omställning till elektrisk mobilitet. Han är även Polens representant inom det Internationella energirådet.

Mattias Frumerie
(Sveriges delegationschef)

Mattias Frumerie företräder Sverige fram till att Isabella Lövin anländer till COP25. Frumerie koordinerar den svenska insatsen under COP och är chef över Sveriges delegation som kommer bestå av 10–15 personer. Frumerie är anställd på Utrikesdepartementet och arbetar framförallt med finansieringsfrågor kopplade till den globala klimatomställningen och implementeringen av Parisavtalet. Han har tidigare arbetat med EU-relaterade frågor och bland annat varit EU-rådgivare åt statsministern.

Frans Timmermans
(Klimatkommissionär)

Frans Timmermans, nederländsk socialdemokrat och EU:s nya klimatkommissionär kan sägas fungera som EU:s chefsförhandlare. Timmermans har nominerats till en av de tre högsta kommissionärerna under tillträdande ordförande Ursula von der Leyen. Han kommer att ansvara för den klimatomställning som von der Leyen har satt högst på sin dagordning för de kommande fem åren. Klimatplanen – ”den europeiska gröna given” – ska läggas fram inom hundra dagar efter att den nya EU-kommissionen tillträtt vilket väntas ske 1 november. Den ska innehålla förslag om att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, skärpta utsläppsmål för 2030 och en uppdatering av befintlig lagstiftning på området. Han kommer därför komma till mötet med ett stort stöd för att EU ska verka för tuffare klimatambition. Dock har inte ministerrådet enats om ett högre klimatmål till 2050 vilket kommer försvåra hans arbete.

Xie Zhenhua
(Kinas representant för klimatpolitik)

Xie leder Kinas förhandlingsdelegation. Han är Kinas speciellt utsedda representant för klimatfrågor vid landets nationella kommission för utveckling och reform. Xie har en lång karriär bakom sig i Kinas offentliga administration. Tidigare poster inkluderar vice ordförande i kommissionen för nationell utveckling och reform, och direktör för det kinesiska naturvårdsverket. Han är utbildad ingenjör inom teknisk fysik vid Tsinghuauniversitetet i Peking. Xie har å Kinas vägnar lovat Chiles ordförandeskap fullt stöd inför COP25, och att Kina står bakom förslag att uppmuntra alla länder att uppdatera sin NDC-mål.

Klimatförhandling.se är en del av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.