Kontakt

Varje år deltar Fores på plats under de internationella klimatförhandlingarna. Vi deltar, bevakar och summerar.

Våra utsända medarbetare har expertis inom bl.a. internationell klimatpolitik, svenskt klimatpolitik, utsläppsrätter, transportsektorn, cirkulär ekonomi och hållbar samhällsplanering.

Med bred bakgrund inom forskning såväl som undervisning och politik kan våra experter förklara och fördjupa kunskap för dig som tex. är journalist, politiker, entreprenör eller studerande. Kontakta oss för en intervju, fördjupande samtal, seminarium eller rådgivning.

Mette Kahlin Mcveigh
E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 0704-73 67 57

Ruben Henriksson
E-post: ruben.henriksson@fores.se
Telefon: 0730-80 55 66

Klimatförhandling.se är en del av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.