Tag Archives: costa rica

PRE COP 25 I COSTA RICA – FÖREGÅNGSLANDET

Igår inleddes det viktiga Pre-COP 25 i San José, Costa Rica. Under tre intensiva dagar förbereds de politiska diskussioner som ska hållas vid huvudmötet i Santiago de Chile i december.

350 delegater, bland dem delegationscheferna för samtliga länder som deltar i COP 25 i Santiago, för tekniska förhandlingar och tar fram material som kommer ligga till grund för besluten i december. Chef för den svenska delegation är Eva Svedling.

Värdlandet Costa Rica fortsätter visa vägen med målen 100% förnybar el 2021 och klimatneutralitet 2050. Landet påverkas mycket av ett förändrat klimat där ett exempel är hur de mer frekventa och intensiva torrperioderna påverkar möjligheten att hålla en stabil elproduktion i vattenkraftverken. Vattenkraften har stått för den största andelen av landets elproduktion och under vintrarna tvingas man importera el från fossila bränslen. För att bli mer självförsörjande och minska sina utsläpp satsar landet därför på en stor utbyggnad av geotermisk elproduktion.

Det sågs som en stor framgång när man i maj i år lyckades med bedriften att producera mer el än någonsin tidigare samtidigt som denna var förnybar till 100%. I juli invigdes ytterligare ett geotermiskt kraftverk som ger landet ännu bättre förutsättningar att nå sitt mål om 100% förnybar el 2021. Parallellt sker satsningar på transporter, klimatanpassningar med mera. Läs mer om Costa Ricas inspirerande klimatarbete mot målet om klimatneutralitet i Fores uppdaterade översikt.

Läs hela översikten här!

Elisabeth Nobuoka Nordin, Fores

Inför Pre-COP 25 i Costa Rica – det lilla landet med de stora klimatambitionerna

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, enligt regeringsförklaringen. En av konkurrenterna är Costa Rica, värdland för 2019 års pre-COP. Costa Rica ska nå 100% förnybar el år 2021 och vara helt klimatneutralt till år 2050.

För att Costa Rica ska nå sitt mål om koldioxidneutralitet måste utsläppen av växthusgaser reduceras med drygt 170 000 ton per år till år 2030, enligt de beräkningar det tidigare presidentskapet lade fram när målet presenterades. Målet ingår nu i landets åtagande till FN:s Parisavtal, Nationally Determined Contributions (NDC); år 2021 ska de nå 100 % förnybar elektricitet, och år 2030 ska nettoutsläppen av CO2-ekvivalenter vara max 9 473 000 ton/år, med mål på max 1.19 till år 2050 och 0.27 år 2100. Därtill ska Costa Rica minska sina utsläpp av växthusgaser med 44 % i jämförelse med “business as usual” och en minskning med 25 % år 2030 jämfört med 2012.

Costa Ricas regering beslutade år 2007 att anpassa sina nationella prioriteringar efter globala klimatåtgärder och har därmed utarbetat en långtgående klimatstrategi. Därtill har även en övergripande plan som inkluderar alla ekonomiska sektorer, relevanta myndigheter och akademiska institutioner tagits fram.

I en granskning framtagen av Fores redogörs för de främsta av Costa Ricas klimatsatsningar och hur Costa Ricas klimatarbete ska leda till målet om klimatneutralitet 2050.

Läs hela granskningen här.