Tag Archives: Glasgow

COP26 i Glasgow?!

Skottlands största stad Glasgow, har nu av den brittiska regeringen utsetts till den stad som ska stå värd för COP26, klimatförhandlingarna år 2020.

Beskedet kommer dock med en åtminstone formell brasklapp i och med att Storbritanniens och Italiens kandidatur måste bekräftas. Det land eller de länder som kandiderar, förväntas bekräftas offentligt innan de kommande klimatförhandlingarna i Santiago, Chile, i december 2019. Detta då Turkiet inte ännu officiellt dragit tillbaka sin motkandidatur.

Värdstaden för de internationella klimatförhandlingarna har mycket att vinna. Dels kommer stadens namn nämnas över hela världen och få gratis reklam på så sätt, och dels finns det mycket att vinna ekonomiskt. Över 30 000 människor förväntas resa till toppmötet och stanna i ca två veckor och de kommer alla att behöva logi och mat. Detta är välbehövligt då Glasgow ofta kallas för ”the sick man of Europe” då dess invånare länge haft den kortaste livslängd i Europa, och haft mycket problem med fattigdom under åren. Valet av Glasgow visar vilken tyngd toppmötet har nationellt där regeringen kan skicka en signal om att de bryr sig om alla dess invånare och gärna vill satsa på dem som har det lite svårare. Vi minns alla den passion och det engagemang som lades ner på att anordna de olympiska spelen i London 2012. Klimatförhandlingarna kommer det största politiska högnivåmöte som Britterna någonsin stått värd för med långt över hundra regeringschefer som flyger in. På så sätt är kanske klimatförhandlingar därför minst lika attraktivt som Olympiaden att stå värd för.

 Nationell politik till grund av valet

Den brittiska regeringen har ett stort fokus på att behålla Skottland i Storbritannien. Brexit har nämligen lett till att många skottar förespråkar självständighet från den brittiska unionen.

Genom att lägga de internationella klimatförhandlingarna i Skottland, är det tydligt att den brittiska regeringen avser använda detta toppmöte för inhemsk politisk vinning. Valet av Glasgow är ett sätt att visa att de vill satsa på området. Detta är bra för klimatförhandlingarna, då en värd som har mycket på spel och en del att bevisa nationellt, kommer lägga ner mer engagemang och tyngd i sitt värdskap.

Klimatpolitik i Skottland

Skottland har ett klart mer ambitiöst klimatmål än resten av Storbritannien. De har åtagit sig lagstiftning för att uppnå nettoutsläpp senast 2045; fem år innan Storbritannien ska nå nettonollutsläpp och före Parisavtalets lite vaga skrivning om nollutsläpp. Att värdstaden har ett mer ambitiöst klimatmål än Parisavtalet kommer säkert nämnas på plats otaliga gånger och kommer fungera bra som bakgrundsmusik till förhandlingarna.

Storbritanniens globala klimatambitioner utanför EU

Klimatförhandlingarna kanske också är det enda som har någonting att tjäna på Brexit. Den brittiska politiska ledningen har insett att Brexit har skadat Storbritanniens anseende och att det finns ett behov att motverka rädslan för att Storbritannien blir inåtvända efter EU-omröstningen. Det finns också ett behov av att visa den brittiska befolkningen att Storbritannien igen är den världsmakt de är och har varit ända tillbaka till dess storhetstid som kolonialmakt. Stort fokus läggs nu på att hitta initiativ där Storbritannien kan ses som världsledande – och klimattoppmötet passar som handen i handsken. Förhoppningarna på dem som värdar är därför stora.

Sannolikheten är hög att Storbritannien behåller eller höjer sina klimatambitioner efter Brexit. De röstade nyligen igenom ett utsläppsmål på nettonoll för år 2050. Ett annat viktigt skäl är att Storbritannien har en robust klimatlag, the Climate Change Act, som nu fyllt tio år, och som bland annat agerat förebild för svensk klimatlagstiftning. Dess existens debatteras inte, utan är en självklarhet eftersom den stöds av alla de stora brittiska partierna, miljöorganisationerna och näringslivet. Den är också en grund i att vissa klimat-intressenter ser Brexit som en möjlighet att strama åt klimatpolitiken bortom vad som är möjligt som EU-medlemsland. Det finns t.ex. då möjlighet att skapa en utsläppshandel med högre priser än det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, och på så sätt påskynda utsläppsminskningar. En ny och mer klimatanpassad jordbrukspolitik än EUs gemensamma nämns också som en framtida möjlighet. Ett land med stark nationell klimatpolitik blir ofta bra och ambitiösa värdar för klimatförhandlingarna.

Glasgow som stad

Glasgow är Skottlands största stad och Storbritanniens tredje största, efter London och Birmingham. Den är dock inte sätet för det skotska parlamentet, som ligger i Edinburgh – kanske hade det varit för provocerande för engelsmännen att lägga COP där. Glasgow är också en intressant symbol för omställningen från typisk tung industri, i deras fall framför allt skeppsvarv, till en ny ekonomi, i Glasgow mycket baserad på banker och finansiella tjänster. Det är också denna inriktning britterna mycket lyft i sitt klimatarbete, med green finance och green bonds som viktiga ledord. Just finanssektorn är särskilt orolig för Brexit, och många har redan dragit ner på sina aktiviteter i Storbritannien; signalen att man satsar på Glasgow är viktig gentemot dem.

Till Glasgow tar man lätt snabbtåg från London, som i sin tur har goda kopplingar till kontinenten. Normalt väder i Glasgow i november-december då COP hålls är ett par plusgrader, regn och dimma.

Mette Kahlin McVeigh,
Chef, Klimatprogrammet, Fores