Tag Archives: Greenpeace

Är det Greenpeace som sabbar i Peru? Eller de fossila bränslena?

Själva symbolen för Peru är ett P utformat som de mystiska, enorma ritningarna på marken i Nazca. Så att Greenpeace skulle göra en spektakulär aktion där var kanske inte så oväntat. Denna aktion, med ett budskap om 100% förnybart i enorma gula bokstäver, har nu fått väl så stort utrymme i peruansk press som själva klimatförhandlingarna.

Kulturdepartementet menar, med stöd av lokala arkeologer, att det världsarvsklassade monumentet skadats allvarligt och permanent av aktionen, trots att Greenpeace menar att man ”vidtagit extrema åtgärder” för att inte aktionen skulle skada platsen.

Greenpeace har nu två gånger bett om ursäkt, men kulturminister Castillo säger sig först godta den när Nazca är återställt. Nu vidtar en juridisk process där aktivisterna, de lokala guiderna som förde dem till platsen och kanske kulturdepartementet självt ställs inför rätta. Peruansk lag slår nämligen fast att myndigheten är skyldig att skydda historiska monument.

Krutröken lär inte lägga sig ännu på ett tag och i Peru riskerar dessa fördjupade skyttegravar att bli det främsta minnet av COP20. Helsidorna följer varann i dagstidningarna och på ledar- och insändarplats är stämningen hätsk mot miljöorganisationen. I parlamentet läggs förslag om att höja maxstraffet för skadegörelse av historiska minnesmärken från fyra till femton år.

Ingen tycks jämföra den avgränsade skadan Greenpeace gjort med den globala skadegörelse de fossila drivmedlen gjort år ut och år in, och fortsätter göra om vi inte når ett kraftfullt avtal i Lima och Paris.

De andinska glaciärerna minskar nu med fem procent per år, vilket är mycket allvarligt för Peru eftersom 95% av befolkningen får sitt dricksvatten härifrån. Havsnivåhöjningen är också ett hot, eftersom 47% av befolkningen bor kustnära. Kanske bör man ändå vara mer upprörd på klimatförändringarna än på de som kämpar mot dem?

Greenpeace aktion fördöms i peruansk press
Greenpeace aktion fördöms i peruansk press

Mattias Goldmann