Tag Archives: klimatdemonstration

Är det Greenpeace som sabbar i Peru? Eller de fossila bränslena?

Själva symbolen för Peru är ett P utformat som de mystiska, enorma ritningarna på marken i Nazca. Så att Greenpeace skulle göra en spektakulär aktion där var kanske inte så oväntat. Denna aktion, med ett budskap om 100% förnybart i enorma gula bokstäver, har nu fått väl så stort utrymme i peruansk press som själva klimatförhandlingarna.

Kulturdepartementet menar, med stöd av lokala arkeologer, att det världsarvsklassade monumentet skadats allvarligt och permanent av aktionen, trots att Greenpeace menar att man ”vidtagit extrema åtgärder” för att inte aktionen skulle skada platsen.

Greenpeace har nu två gånger bett om ursäkt, men kulturminister Castillo säger sig först godta den när Nazca är återställt. Nu vidtar en juridisk process där aktivisterna, de lokala guiderna som förde dem till platsen och kanske kulturdepartementet självt ställs inför rätta. Peruansk lag slår nämligen fast att myndigheten är skyldig att skydda historiska monument.

Krutröken lär inte lägga sig ännu på ett tag och i Peru riskerar dessa fördjupade skyttegravar att bli det främsta minnet av COP20. Helsidorna följer varann i dagstidningarna och på ledar- och insändarplats är stämningen hätsk mot miljöorganisationen. I parlamentet läggs förslag om att höja maxstraffet för skadegörelse av historiska minnesmärken från fyra till femton år.

Ingen tycks jämföra den avgränsade skadan Greenpeace gjort med den globala skadegörelse de fossila drivmedlen gjort år ut och år in, och fortsätter göra om vi inte når ett kraftfullt avtal i Lima och Paris.

De andinska glaciärerna minskar nu med fem procent per år, vilket är mycket allvarligt för Peru eftersom 95% av befolkningen får sitt dricksvatten härifrån. Havsnivåhöjningen är också ett hot, eftersom 47% av befolkningen bor kustnära. Kanske bör man ändå vara mer upprörd på klimatförändringarna än på de som kämpar mot dem?

Greenpeace aktion fördöms i peruansk press
Greenpeace aktion fördöms i peruansk press

Mattias Goldmann

Jens Holm: Kommer Romson agera brobyggare mellan Nord och Syd? (Gästkrönika)

Igår genomfördes den stora klimatmanifestationen i Lima. Omkring 10 000 demonstranter hoppade, dansade, sjung, marscherade och skanderade på Limas sommarheta gator. Intressant och hoppingivande med demonstrationen var att den samlade en stor bredd av rörelser; ursprungsbefolkning, kvinnoorganisationer, gruvarbetare, bönder, biståndsorganisationer, religiösa organisationer, Frälsningsarmén (jodå) och förstås en massa olika miljöorganisationer från världens alla hörn. ”Vi kräver rättvis klimatpolitik – nu”, skulle man kunna sammanfatta den övergripande parollen som.

Men det fanns också motsättningar. En betydande grupp av ursprungsbefolkning från Amazonas valde tillslut att ta en annan demonstrationsväg när det gick rykten om att Bolivias president Evo Morales skulle få tala vid demonstrationen, något som tillslut aldrig skedde.

Detta kan ses som uttryck för det växande motståndet mot det som brukar benämnas som ”extrativismen” (utvinning av naturresurser) i den andinska regionen. Tidigare populära vänsterledare som Eva Morales (Bolivia), Ollanta Humala (Peru) och Rafael Correa (Ecuador) blir allt mer ifrågasatta av ursprungsbefolkning och miljörörelse. Man har tröttnat på löften om att miljöansvar och ursprungsbefolkningens rättigheter ofta får stryka på foten för storskalig utvinning av olja, gas och mineraler. Några aktuella fall från Ecuador och Peru där miljöaktivister och ursprungsfolk har utstått stenhård repression för sina protester har spätt på motståndet.

Men det är helt klart hoppfullt när rätt olikartade rörelser som vid gårdagens demonstration gör gemensam sak med miljörörelsen. För oss svenskar på toppmötet COP20 var tajmingen på demonstrationen inte den bästa när den krockade med klimat- och miljöminister Åsa Romsons anförande inne på toppmötet. Men jag hoppas att budskapet om att tusentals människor igår var på Limas gator och krävde konkret handling av förhandlarna inne på toppmötet har gått fram.

Att rättvisa och ansvarsfull klimatpolitik hänger samman blir allt tydligare även inne på COP20. Även om vissa utvecklingsländer nu ökar sina utsläpp snabbt står de industrialiserade länderna för merparten av de historiska utsläppen. Bindande utsläppsminskningar för Nord, klimatfinansiering med nya och additionella pengar, tekniköverföring och den senaste stridsfrågan om hur de fattiga länderna ska kompenseras för förluster och skador (loss and damages) som en följd av den rika världens utsläpp är de främsta knäckfrågorna.

Åsa Romson ska förstås tydliggöra hur svensk klimatpolitik syftar till att lösa dessa stora utmaningar, men på ett toppmöte handlar det också om att se till att låsningar bryts upp. Här tror jag att Sverige skulle kunna spela en nyckelroll som brobyggare mellan Nord och Syd.

Det vore kanske att hoppas på för mycket att tro att alla dessa stora frågor skulle lösas här i Lima, men Sverige borde i alla fall kunna se till att det tas steg i rätt riktning. Då måste man våga utmana konservativa krafter inom EU och inte bara flyta med strömmen. De sista dagarna blir avgörande. Har klimat- och miljöministern en plan för brobyggande mellan Nord och Syd? Vi får hoppas det.

Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson på plats i Lima

Klimatdemonstrationen, onsdag i Lima. Alla bilder Jens Holm
Klimatdemonstrationen, onsdag i Lima. Alla bilder Jens Holm

Holm3 Holm2 Holm1