Tag Archives: vattenkraft

PRE COP 25 I COSTA RICA – FÖREGÅNGSLANDET

Igår inleddes det viktiga Pre-COP 25 i San José, Costa Rica. Under tre intensiva dagar förbereds de politiska diskussioner som ska hållas vid huvudmötet i Santiago de Chile i december.

350 delegater, bland dem delegationscheferna för samtliga länder som deltar i COP 25 i Santiago, för tekniska förhandlingar och tar fram material som kommer ligga till grund för besluten i december. Chef för den svenska delegation är Eva Svedling.

Värdlandet Costa Rica fortsätter visa vägen med målen 100% förnybar el 2021 och klimatneutralitet 2050. Landet påverkas mycket av ett förändrat klimat där ett exempel är hur de mer frekventa och intensiva torrperioderna påverkar möjligheten att hålla en stabil elproduktion i vattenkraftverken. Vattenkraften har stått för den största andelen av landets elproduktion och under vintrarna tvingas man importera el från fossila bränslen. För att bli mer självförsörjande och minska sina utsläpp satsar landet därför på en stor utbyggnad av geotermisk elproduktion.

Det sågs som en stor framgång när man i maj i år lyckades med bedriften att producera mer el än någonsin tidigare samtidigt som denna var förnybar till 100%. I juli invigdes ytterligare ett geotermiskt kraftverk som ger landet ännu bättre förutsättningar att nå sitt mål om 100% förnybar el 2021. Parallellt sker satsningar på transporter, klimatanpassningar med mera. Läs mer om Costa Ricas inspirerande klimatarbete mot målet om klimatneutralitet i Fores uppdaterade översikt.

Läs hela översikten här!

Elisabeth Nobuoka Nordin, Fores