Välj en sida

Vi lever i en värld där vi är beroende av att producera energi och el för att överleva. Vattenkraft är ett omdebatterat sätt att göra det på, och i den här artikeln reder vi ut hur miljövänligt det egentligen är och vilka för- och nackdelar som finns.

Är vattenkraft miljövänligt?

Ja, vattenkraft är ett miljövänligt alternativ till produktion av energi och el jämfört med fossila bränslen. Till skillnad från kolkraft är vatten är en förnybar och därmed hållbar källa. Totala utsläpp för vattenkraft under tiden det är i bruk beräknas landa på cirka 24 gram CO2 per producerad kWh.

I jämförelse kan det konstateras att gaskraft bidrar till 490 gram CO2 per producerad kWh. Kolkraft är ännu värre och står för hela 820 gram CO2 per producerad kWh.Till skillnad från fossila bränslen är det en förnybar källa eftersom man tar tillvara på energin som hämtas ur strömmande vatten.

Tillsammans med vindkraft anses vattenkraft vara ett av de mest miljövänliga sätten att producera el på. Dels eftersom man använder förnybara källor (vatten och vind), men också tack vare de låga utsläppsnivåerna.

Vilken miljöpåverkan har vattenkraft?

Vattenkraftens miljöpåverkan i fråga om utsläpp uppgår till 24 gram CO2 per producerad kWh. Utsläppen sker i samband med tillverkning, underhåll och rivning. Dock kan vattenkraft påverka djur- och växtliv i vattendrag. Fiskarnas vandringsleder förstörs och ålar sugs upp och dör i vattenkraftverken.

Hur ser vattenkrafts livscykel ut?

Under sin livscykel står vattenkraft för utsläpp värt 24 gram CO2 per producerad kWh. Ett vattenkraftverk har en livslängd på ungefär 40-45 år. Inga utsläpp sker under driften, utan det är när när vattenkraftverk tillverkas, monteras och rivs som det bidrar till en att släppa ut växthusgaser.

Fördelar med vattenkraft

 • Bidrar med förnybar energi.
 • Väldigt liten påverkan på miljön.
 • Låga utsläpp i jämförelse med kol- och gaskraft.
 • Bra alternativ i perioder då efterfrågan på el sjunker.
 • Den är reglerbar och kan anpassas efter vind- och solkraft.

Nackdelar med vattenkraft

 • Utbyggnad kan påverka djur- och växtliv negativt.
 • Fiskarnas vandringsleder förstörs av vattenkraftverk.
 • Fiskar och ålar sugs in och dör i vattenkraftverk.
 • Minskad energiproduktion i samband med torka eller is.
 • Riskerar översvämningar i sjöar och dammar.

Sammanfattning – hur påverkar vattenkraft miljön?

 • Vattenkrafts miljöpåverkan är ca 24 gram koldioxid per producerad kWh.
 • Själva driften orsakar inga utsläpp av nya växthusgaser.
 • Är både en förnybar och reglerbar källa för energi.
 • Innebär stora utmaningar för djur- och växtliv i vattendrag.
 • Producerar största delen av svensk el och det mesta sker i Norrland.