Välj en sida

Åsikterna om vindkraft går i sär. I den här artikeln tar vi ett grepp om hur miljövänliga vindkraft egentligen är i relation till andra energikällor. 

Är vindkraft miljövänligt?

Ja, vindkraft är ett miljövänligt alternativ. Vindkraft är en förnybar källa vilket gör det till ett hållbart sätt att producera el på. Utsläppsnivån ligger på 12 gram CO2 per producerad kWh, vilket kan jämföras med gaskraft och kolkraft som ligger på 490 respektive 820 gram CO2 per producerad kWh.

Det finns ingen elproduktion som är helt fri från utsläpp. Däremot tycks vindkraft vara ett alternativ som släpper ut betydligt mindre växthusgaser än andra alternativ när det kommer till att producera el, även om det fortfarande är mer än till exempel kärnkraft på 4 gram CO2 per producerad kWh.

Mycket av kritiken mot vindkraft kommer från de som bor i närheten av vindkraftverk som menar att de ger ifrån sig ett störande buller. Enligt Naturvårdsverket ska därför avståndet mellan bostad och vindkraftverk ligga på åtminstone ungefär 600 meter och ljudnivån ska inte överstiga 40 decibel.

Vilken miljöpåverkan har vindkraft?

Vindkraftens miljöpåverkan består i dess utsläppsnivåer som ligger på 12 gram CO2 per producerad kWh. Dock påverkar även vindkraft miljön genom att de ibland kan förstöra natursköna vyer. De kan också vara direkt farliga för fåglar och andra arter som riskerar att dö i närheten av vindkraftverk.

Hur ser ett vindkrafts livscykel ut?

Ett vindkraftverk beräknas ofta vara i bruk under 20-25 år och under sin livscykel släpper ett vindkraftverk ut ungefär 12 gram CO2 per producerad kWh. Utsläppen under själva elproduktionen är nästan obefintliga, utan sker i samband med tillverkning, uppbyggnad och nedmontering.

Sammanfattning av vindkraftens miljöpåverkan

  • Vindkraftens miljöpåverkan är ca 12 gram koldioxid per producerad kWh.
  • Vindkraft har nästan 70 gånger mindre miljöpåverkan än kolkraft.
  • Vindkraft är vanligast i norr och störst effekt finns i Piteå.
  • Vindkraft kan påverka naturlivet, som till exempel fåglar, negativt.
  • Vindkraft kan orsaka visst buller och får inte överstiga 40 decibel.

Fortsatt läsning om vindkraft

Känner du att vindkraft är något du vill lära dig mer om? I sådant fall kan du läsa följande artiklar: