Välj en sida

Vad är kolkraft? Finns det i Sverige? Och hur fungerar kolkraft? Hitta svaren i den här artikeln.

Vad är kolkraft?

Kolkraft innebär i korthet att man bränner kol och använder värmen som uppstår i processen för att kunna producera elektricitet och energi. Globalt sett står kolkraft för en tredjedel av världens elproduktion, men i Sverige är det betydligt mindre. Här dominerar istället framför allt vattenkraft och kärnkraft på omkring 40 procent vardera

Hur producerer kolkraft elektricitet?

Elektriciteten produceras i kolkraftverk, där man använder värmen för att förånga vatten som används för att driva en ångturbin och därefter en generator. Det är från generatorn som elektriciteten sedan kan alstras.