Välj en sida

Om Sidan

Vårt hem, vår jord, är illa ute. Vad kan vi göra för att förändra situationen?

Därför startade jag klimatförhandling.se

Jag som välkomnar dig heter Jack Sanddahl. Som en ung kille med livet framför sig känner jag en stor önskan att rädda vår planet – vårt enda hem. Dock inser jag att jag som ensam kille i sydligaste Sverige inte kommer att kunna göra det själv.

Vi behöver alla dra vårt strå till stacken och genom den här bloggen hoppas jag kunna påverka fler att göra sitt. Förutom att själv göra undersökningar och skriva inlägg hoppas jag med tiden kunna bjuda in kunniga gästskribenter.

På den här bloggen ska vi prata i om:

Miljön i allmänhet.

Klimatet och klimatförändringar.

Vad vi kan göra på personlig nivå för miljön.

Rapportera om större händelser som klimatförhandlingar och möten.

Prata om olika alternativ för exempelvis el, uppvärmning med mera.

Politikerna har största chansen att kunna göra en verklig skillnad för miljön. När de samlas för att ta beslut kan saker på riktigt förändras till det bättre. Därför önskar vi rapportera om vad som beslutas och vilka som är involverade.

Vi vill göra en skillnad för miljön

Greta Tunberg, som gjort en stor skillnad för miljön, sa en gång att “I det ögonblick vi bestämmer oss för att genomföra något, kan vi göra vad som helst.” Jag har därför bestämt mig för att göra något för världen och då kändes en blogg om klimatet som en god början.

Att sprida medvetenhet är bland det viktigaste vi kan göra just nu. Att rapportera om klimatförhandlingarna, både sådana som redan inträffat och aktuella möten, känns därför viktigt.

“I det ögonblick vi bestämmer oss för att genomföra något, kan vi göra vad som helst”
– Greta Tunberg

Det flesta av oss vet redan vad var och en av oss kan göra på hemmaplan, men hur kan vi påverka politikerna att göra en verklig skillnad?