Välj en sida

Vattenkraft anses vara en miljövänlig källa till elektricitet. Men hur sor del av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft? Och hur många vattenkraftverk finns det i Sverige egentligen? 

Hur stor del av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft?

Vattenkraft är Sveriges största förnybara källa och står för 45 procent av landets elproduktion under ett vanligt år. Det är inte bara som producent av ny energi som vattenkraft spelar en stor roll. Källan används även som reglerkraft när till exempel vindkraft eller solkraft skiftar i energiproduktion. 

Hur många vattenkraftverk finns det i Sverige 2021?

Totalt i hela Sverige finns det omkring 2 000 vattenkraftverk år 2021. En betydande del av vattenkraftverken finns att hämta i norra delen av landet. Övre och Mellersta Norrland producerar nämligen 38 procent av Sveriges sammanlagda elproduktion enligt SCB.