Välj en sida

Klimatförhandling.se

Den här hemsidan har haft en annan ägare. Vi som äger den här hemsidan nu har ingen kontakt eller koppling till den tidigare ägaren. Vi brinner däremot för samma ämne och vill sprida kunskap om klimatet och miljön samt vad vi kan göra för att förbättra den nuvarande situationen. Klimatförhandlingar är en viktig del i detta. Därför redogör vi även för tidigare och kommande klimatförhandlingar.

Förfrågan

Därför startade vi den här sidan

Klimatet är något vi brinner för. Den är jorden är det enda hem vi har. Det är dags att vi gör något drastiskt, helst igår. 

Jorden ger liv

Vi är på många sätt jord. De 59 grundstenarna som kroppen är gjord av kan hittas på jordskorpan. Det är alltså inte mer än rätt att vi försöker bevara det som vi är gjorda av.

Vi är ca. 60% vatten

Vi är ett med den här jorden även när det kommer till vatten. Både växter, människor och djur behöver vatten för att överleva. Men då bara 2,5% av jordens vattenmassor är sötvatten, behöver vi hjälpas åt för att överleva.

Avlägsna skadliga vanor

Precis som du knipsar av dödad och fula grenar, avlägsna då skadliga vanor ur ditt liv. Ingen uppmärksam människa har missat att jorden befinner sig i en kris och att det är vårt fel. Har du dåliga vanor som du behöver knipsa bort?

Sprid ljuset

När du vet vad som behöver göras, sprid ordet och påverka andra. Det bästa sättet att påverka andra är genom att vara ett gott exempel. Ta ledningen och visa att det är möjligt att leva hållbart.

Klimatfrågan har diskuterats länge, men vad är egentligen en klimatförhandling? Vad är målet med dessa och varför är de viktiga?

Vad är en klimatförhandling?

En klimatförhandling är kort och gott ett möte där viktiga världsledare träffas för att diskutera klimatfrågan. Det är FN som planerar in dessa möten när medlemsstater samlas och försöker komma överens om vad som behöver göras och sätta upp olika klimatmål.

Klimatförhandlingarna inleddes på 1990-talet, men oroliga forskare hade redan tagit upp frågan under 1980-talet. Faktum är att en stark opinion i frågan hade börjat formas och media hade börjat uppmärksamma klimatfrågan som ett internationellt problem.

Varför är klimatförhandlingar viktiga?

Klimatförhandlingar är viktiga för att de understryker varje lands ansvar över att sätta upp lagar och regler som skyddar vår planet. Alla delaktiga länder blir pushade att sätta upp nya klimatmål för att lyckas göra förbättringar. Hur väl de har lyckas ska sedan redovisas vid nästa förhandling.

Vikten av detta märktes redan för ca. 30 år sedan. Ramkonventionen om klimatförändringar antogs i Rio 1992 och trädde sedan i kraft i mars 1994. Nästan alla medlemsstater i FN, ca. 190 stycken, har idag undertecknat ramkonventionen.

Redan under deras klimatmöte 1995 började allvaret i klimatfrågan att understrykas. Nya vetenskapliga bevis påvisade att människan påverkar klimatet, vilket blev en viktig del i förhandlingsprocessen och ledde till ett tilläggsprotokoll med tydligare mål.

Sedan dess har vetenskapliga framsteg regelbundet rapporterats vid klimatförhandlingarna och tagits i beaktande under dessa möten. Detta har i sin tur lett till större medvetenhet och tydligare mål.

Klimatförhandlingar & utsläppsminskningar

Några av de mest omtalade målen som regelbundet omdiskuteras är utsläppsminskningar. Våra utsläpp påverkar miljön negativt och är därför något som fått stort fokus både under dessa möten och i media.

De första utsläppsmålen sattes redan 1995 och har sedan blivit snävare och snävare för att resultaten ständigt ska förbättras.

Är utsläppsmålen viktiga?

Såklart är utsläppsmålen viktiga. Det är något som verkligen hjälper vår jord. Men är det inte dags att även andra, kanske ännu viktigare förändringar också görs?

Vilka andra förändringar behöver göras för miljön?

Många andra förändringa behöver göras för att rädda miljön. Några punkter som media har börjat ta upp mer och mer är köttindustrin, överkonsumtion av såväl kläder som möbler med mycket mera, men även fiskeindustrin och hur den förstör havsbotten och det marina livet.

Det finns många punkter som inte talas om eller regleras så som de bör. Har du något tips om vad vi bör prata om? Kontakta då oss här nedan så kanske vi kommer att skriva ett inlägg om just ditt förslag.

Kontakt oss

7 + 6 =

Viktiga citat om klimatet

“Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort.”
– Nelson Mandela

Nelson Mandela påverkade inte bara Sydafrika, utan hela världen. Det här citatet går att applicera på det mesta i livet, men inte minst klimatfrågan. Vissa känner att det är hopplöst, men så kände även de förtryckta på Nelson Mandelas tid. Förändring är möjligt.

”Det här är ingen politisk debatt, utan en mänsklig. Ren luft, rent vatten och ett klimat där man kan leva är mänskliga rättigheter. Att lösa den här krisen är inte en fråga om politik, utan vår moraliska skyldighet.”
– Leonardo DiCaprio

”Du ska aldrig vara vara rädd när du gör något, om det är rätt.”
– Rosa Parks

Rosa Parks, även känd som “modern till medborgarrättsrörelsen”, kämpade för de afro-amerikanskas rättigheter när hon vägrade ge en vit man sin sittplats på bussen, vilket var något som lagen krävde. Det var något som av de flesta skulle ha kallats för rebelliskt, men som egentligen bara var rätt.

På samma sätt kanske många skulle kalla det för extremistiskt att leva “no-waste”, äta veganskt, bara shoppa second-hand och så vidare. Men gör man det för miljön, gör man det för att det är rätt.

Klimatförhandlingen 2020-2021

Den senaste klimatförhandlingen rörde först och främst verkställandet av Parisavtalet. Så vad gäller enligt Parisavtalet? Avtalet gäller tiden efter år 2020. Parisavtalet kräver framsteg inom den internationella klimatpolitiken. Det innehåller många gemensamma beslut som rör alla avtalsparter.

Klimatvetenskapens bidrag under klimatförhandlingar

Klimatvetenskapen ger rapporter under klimatförhandlingarna och förklarar vad som verkligen behöver bli gjort och huruvida målen som sätts upp är tillräckliga. Detta är viktigt då vi som enskilda individer bara kan påverka oss själva och de runt omkring oss. Det är nämligen politikerna som praktiskt taget kan tvinga industrier och de människor som inte frivilligt tar dessa steg att nå miljömålen.

Senaste Inläggen