Välj en sida

Många älskar när solen lyser. Dels för värmen, men även för att det går att använda solens strålar till att producera förnybar energi. Produktionen sker dock aldrig utan utsläpp. I den här artikeln reder vi ut hur mycket utsläpp solenergi orsakar och vilka för- och nackdelar det finns med solceller.

Är solenergi miljövänligt?

Ja, produktion av el via solenergi är ett miljövänligt och förnybart alternativ jämfört med fossila bränsle. Solceller bidrar enligt Energimyndigheten till ett utsläpp på 41 gram CO2 per producerad kWh, vilket kan ställas i relation till kolkraft som släpper ut 820 gram CO2 per producerad kWh.

Även i jämförelse med naturgas, vars utsläpp uppskattas uppgå till 490 gram CO2 per producerad kWh, är således solceller ett miljövänligt sätt att producera energi på. Åtminstone ur perspektivet för hur mycket utsläpp som sker i samband med produktionen.

Det faktum att solenergi via solceller producerar förnybar energi är förstås en faktor som bidrar till en grönare energiproduktion. Dessutom blir det väldigt få energiförluster med tanke på att både produktionen och själva användningen av energin ofta sker på samma ställe.

Solceller placeras ofta i ett grönt fack tillsammans med bland annat vindkraft och vattenkraft som exempel på förnybara källor som är mer miljövänliga än fossila bränslen som kol och olja.

Vilken miljöpåverkan har solceller?

Solceller har en miljöpåverkan på så sätt att de släpper ut 41 gram koldioxid per producerad kWh. Det mesta av solcellernas miljöpåverkan sker emellertid i samband med att de tillverkas. Kiselsoceller dominerar marknaden och just kisel kräver i sig väldigt mycket energi att ta fram.

Länder som Sydkorea och Tyskland är nationer som exporterar mycket solceller och står tillsammans för 20 procent av tillverkningen. Hela 70 procent världens solceller produceras dock i Kina, där man dessutom ofta använder sig av fossila bränslen för att tillverka solceller i stora skalor.

Det kan därför ta upp till tre år innan en solcellsanläggning har producerat ikapp den mängd energi som den förbrukat i samband med att den tillverkats, transporterats och satts i bruk. Den här perioden brukar ofta kallas som “energiåterbetalningstid”.

Hur lång livscykel har solceller?

Solcellers livscykel sträcker sig ungefär 25 – 30 år och släpper under sin livstid ut 41 gram CO2 per kWh. Utsläppen sker dock i samband med att solcellerna tillverkas och monteras. Det tar cirka tre år innan solceller har betalat av den energi som krävs för att få dem på plats.

Fördelar med solenergi

  • Energi produceras via förnybara källor.
  • Produktionen sker i tystnad och utan att störa omgivningen.
  • Solceller kan placeras på tak och sparar utrymme på marken.
  • Mindre utsläpp än fossila bränslen som kolkraft och gaskraft.
  • Produktion och bruk kan ske i nära anslutning till varandra.

Nackdelar med solenergi

  • Tillverkningen sker ofta med hjälp av fossila bränslen.
  • Majoriteten av produktionen sker i Kina och måste transporteras.
  • Tar upp till tre år innan solcellerna betalat av förbrukad energi.
  • Minskad produktion när solen inte lyser, till exempel under vintern.
  • Den initiala kostnaden för solceller kan vara väldigt hög.