Välj en sida

Vågor kan användas till så mycket mer än bara att surfa på. Som till exempel att utvinna energi för att producera el. Här får du läsa om hur vågkraft står i relation till andra energikällor, men också vilka utmaningar det finns i att använda sig av havet för att producera energi.

Är vågkraft miljövänligt?

Ja, till skillnad från fossila bränsle är vågkraft en förnybar energikälla, vilket gör det till ett miljövänligt alternativ. Tidvattenkraftverk släpper ut 8 – 17 gram koldioxid (CO2) per producerad kilowattimme (kWh), vilket är bra mycket bättre än naturgas eller kolkraft på 490 respektive 820 gram.

Utsläppsnivåerna för vågkraft är dock närmare vindkraft på 12 CO2/kWh men mindre än solenergi (41 CO2/kWh). Forskarna är dock i nuläget osäkra på exakt hur miljövänligt vågkraft är, delvis eftersom förutsättningarna kan skifta från plats till plats både fysiskt och ekologiskt.

Vilken miljöpåverkan har vågkraft?

Man vet ännu ganska lite om vågkrafts miljöpåverkan, men utsläppet för tidvattenkraftverk uppskattas landa någonstans mellan 8 och 17 gram CO2 per kWh. Däremot kan vågkraft påverka både visuellt och med störande ljud i havet, men det beror mycket på vad det är för typ av anläggning.

Även det marina livet kan komma att påverkas av att man upprättar vågkraftverk. Både positivt, som att fåglar och sälar kan använda människoskapade ytor ovanför havsytan, men också negativt i form av att giftiga utsläpp riskerar att släppas ut i havet.

Hur lång livscykel har vågkraft?

De vågkraftverk man exempelvis byggt vid norska kusten beräknas ha en livscykel på 25 år. Under den perioden kan utsläppen av växthusgaser variera mellan 8 och 17 gram CO2 per kWh. Miljöpåverkan kan också ske i samband med att giftiga vätskor i de hydrauliska systemen läcker ut i havet.

Fördelar med vågkraft

  • Är en förnybar källa.
  • Många städer ligger vid kusten och kan utnyttja energin.
  • Stor kraft och potential att utnyttja i havet.

Nackdelar med vågkraft

  • Det går inte att kontrollera vågornas kraft och därmed produktionen.
  • Kan påverka det marina livet negativt.
  • Fortfarande ganska lite forskning på området och om konsekvenser.