Välj en sida

Vågkraft är en relativ ny metod för att fånga upp energi. Därför frågar sig många vad vågkraft är och hur det egentligen fungerar. Används vågkraft i Sverige?

Vad är vågkraft?

Vågkraft innebär att man fångar upp och nyttjar den energi som finns tillgänglig i havets vågor. Det är i samband med att vågorna rör sig som det går att absorbera energin i rörelserna och omvandla till produktion av energi och el. 

Används vågkraft i Sverige?

I Sverige används vågkraft väldigt begränsat. De bästa förutsättningarna för att använda vågkraft ligger utanför Sveriges kuster. Däremot har Energimyndigheten öppnat för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller forskning om havsenergi för att på sikt producera hållbar energi.