Välj en sida

Hur störande är det att bo nära ett vindkraftverk? Låter ett vindkraftverk överhuvudtaget? Dessa frågor besvarar den här artikeln. 

Hur mycket låter vindkraftverk?

Riktvärdet för hur mycket ett vindkraftverk får låta ligger enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten på 40 db. I så kallade tysta områden ska ljudnivån dock inte överskrida 35 db. Det kan också finnas skäl för att sänka ljudnivån med ytterligare 5 db, till exempel i närheten av bostäder. 

Jämförelser i db kan vara relativt godtyckligt, men 40 db motsvarar ungefär ljudnivån från gatutrafik så som det hörs om du sitter bakom ett par dubbelglasade fönster. Det är alltså inte mer störande att bo nära vindkraftverk än att bo nära en trafikerad väg.