Välj en sida

Vi behöver el och energi. Vår planet har gjort sig beroende av det. Tyvärr, enligt många, sker dock mycket av den produktionen genom att bränna fossila bränslen, som till exempel kol. Här får du läsa om hur mycket kolkraft egentligen bidrar till farliga utsläpp, men också för- och nackdelar.

Är kolkraft miljövänligt?

Nej, generellt är kolkraft inte miljövänligt. Utsläppen ligger på 820 gram koldioxid per producerad kilowattimme, vilket är ungefär 70 gånger så mycket som till exempel vindkraft. Dessutom är fossila bränslen som kol ingen förnybar källa och därför i längden inte heller en hållbar elproduktion.

Kol kan vara mer eller mindre ren, vilket gör att hur miljövänligt kolkraft är kan variera. Dock bidrar även den renaste kol till utsläpp av koldioxid och sedermera till den globala uppvärmningen. Röken som släppts ut i samband med kolförbränning kan också bestå av farliga ämnen som svaveldioxid.

Vilken miljöpåverkan har kolkraft?

Kolkraft släpper ut 820 gram koldioxid per producerad kilowattimme. I samband med energiproduktion via kolkraft sker också utsläpp av svaveldioxid, vilket både orsakar surt regn och skyndar på den globala uppvärmningen. Följden blir att kolkraft bidrar till växthuseffekten och ett förändrat klimat.

Anslutna länder till Parisavtalet kom 2021 överens om att fasa ned förbränningen av fossila bränslen för att minska utsläppen i atmosfären. Anledningen till att man inte formulerade sig som att fasa ut det helt hållet berodde bland annat på Kinas och Indiens påtryckningar.

Hur ser kolkraftens livscykel ut?

Under sin livscykel släpper kolkraft ut 820 gram koldioxid per producerad kilowattimme. Ett genomsnittligt kolkraftverk beräknas kunna producera el och energi under 40 50 år. Det är vid själva förbränningen av kol som koldioxid bildas och släpps ut och i förlängningen stannar i atmosfären.

Fördelar med kolkraft

  • Billig teknik.
  • Lätt att använda och reglera för varierad effekt.
  • Kan förse en stor del av planeten med fungerande elproduktion.

Nackdelar med kolkraft

  • Är inte en förnybar källa.
  • Släpper ut farliga ämnen som koldioxid och svaveldioxid.
  • Skyndar på växthuseffekten och klimatförändringar.