Välj en sida

Klimatet anses av många vara vår tids största hot mot planeten. Det är en fråga som måste engagera alla världens länder. I den här artikeln sammanställer vi vad som hände under COP 23 då FN-länderna samlades för att hitta lösningar på den gemensamma klimatkrisen.

Vad är COP 23?

COP 23 kallades den konferens som hölls i Förenta Nationernas klimatkonventions regi 6 – 17 november 2017. Klimatkonferensen är ett årligt arrangemang där medlemmarna i FN:s klimatkonvention samlas och tar beslut om internationella åtgärder för klimatet. År 2017 hölls COP 23 i Bonn i Tyskland.

Det första COP-mötet ägde rum i Berlin 1995. Konferensen 2017 var den 23:e upplagan av arrangemanget sedan dess, därav namnet COP 23. Egentligen var det Fiji som var ordförandeland för COP 23, men konferensen beslöts alltså att gå av stapeln i Tyskland istället.

Vad var syftet med COP 23?

Syftet med COP 23 2017 var att världens länder skulle formulera reglerna för hur man skulle implementera Parisavtalet i praktiken och diskutera hur ambitionerna eventuellt kunde höjas. Inför mötet förväntade man sig att utkastet till dessa regler skulle vara färdigställt och börja gälla året efter.

Vilka länder deltog i COP 23?

Hela 197 länder deltog på ett eller annat sätt med olika representanter på COP 23. Två länder utmärkte sig kanske mer än andra. Dels Syrien, som kort före konferensen hade valt att ansluta sig Parisavtalet, men också USA som tvärtom hade valt att hoppa av samma avtal.

Trots att Donald Trump beslutat att USA skulle gå ur Parisavtalet ville man alltså vara med och påverka hur reglerna för avtalet skulle se ut. Landet representerades bland annat av alternativa delegater som talade för delstater, företag, städer och organisationer som ville vara kvar i avtalet.

5 kända personer som deltog i COP 23

  • Förbundskansler Angela Merkel (Tyskland)
  • President Emmanuel Macron (Frankrike)
  • President Baron Waqa (Nauru)
  • Arnold Schwarzenegger (Guvernör i Kalifornien)
  • George “David” Banks (klimatrådgivare i Trump-administrationen)

Vad blev resultatet av COP 23?

Det primära resultatet av COP 23 bestod i det så kallade “Fiji Momentum for Implementation”. Det här var en slags regelbok för hur Parisavtalet skulle implementeras av världens länder och som skulle fortsätta att finslipas under klimatkonferensen året efter (COP 24).

Flera länder, företag och organisationer skulle som ett resultat av COP 23 också arbeta aktivt för att stötta de som drabbats av klimatförändringar. Man samlade in mer pengar än beräknat för detta ändamål, och flera företag meddelade att de skulle sänka sina utsläpp.