Välj en sida

Vår planet blir allt varmare och det får konsekvenser. För att begränsa människans påverkan på klimatet behöver världens länder samarbeta med varandra. Ett sådant exempel är den internationella klimatkonferensen COP 24, som vi tar oss en närmare titt på i den här artikeln.

Vad är COP 24?

COP 24 var en internationell konferens organiserad av Förenta Nationerna som ägde rum i polska Katowice 2 – 15 december 2018. COP står för “Conference of the Parties” och konferensen var den 24:e sedan starten 1995, och har därför fått namnet COP 24. Föregångaren COP 23 hölls i Bonn 2017.

Klimatkonferensen arrangeras varje år i ett nytt värdland, och meningen med konferenserna är att världens länder ska kunna komma fram till lösningar på klimathoten. Det är Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, ofta förkortat UNFCCC, som ligger bakom konferensen.

Vad var målet med COP 24?

Målet med COP 24 var att länderna som anslutit sig till Parisavtalet skulle vidta större ansträngningar för att begränsa den globala uppvärmningen. I Parisavtalet hade man beslutat om att hålla uppvärmningen lägre än 2 grader fram till 2100, men nu ville man komma så lågt som till 1,5 grad.

FN:s klimatpanel IPCC hade samma år som COP 24 hölls släppt en rapport om att en ökning på 2 grader jämfört med 1,5 skulle innebära stora skillnader när det kommer till oväder, ökade havsnivåer och smältande isar i Arktis. Enligt nuvarande prognos kommer uppvärmningen öka med 3 grader till år 2100.

Vem deltog i COP 24?

200 olika länder deltog i COP 24. Det är samma länder som skrivit på och anslutit sig till Parisavtalet som formulerades 2015. Kina spelade en större roll i förberedelserna än tidigare, mycket på grund av att USA hade lämnat Parisavtalet året före.

5 personer som höll tal på COP 24

  • Greta Thunberg (15-årig svensk miljöaktivist)
  • Sir David Attenborough (brittisk författare)
  • Al Gore (amerikansk politiker och miljöaktivist)
  • António Guterres (FN:s generalsekreterare)
  • Tenzin Gyatso (den fjortonde Dalai lama)