Välj en sida

Många tänker säkert på olyckan vid Tjernobyl när man hör talas om kärnkraft. Men hur stor påverkan på miljön har alla de kärnkraftverk som fortfarande är i bruk? I den här artikeln reder vi ut hur miljövänligt kärnkraft egentligen är och jämför det med andra energikällor.

Är kärnkraft miljövänligt?

Bland icke-förnybara energikällor är kärnkraft miljövänligt om man jämför med fossila bränslen. Enligt mätningar på kärnkraften i Sverige släpps det ut drygt 4 gram koldioxid (CO2) per producerad kilowattimme (kWh), vilket är mycket mindre än kolkraft som ligger på 820 CO2/kWh.

Det är till och med lägre än både vindkraft och vattenkraft, som annars nämns som väldigt miljövänliga alternativ när det kommer till att producera energi. Dessutom har ett kärnkraftverk betydligt längre livslängd (60 år) än ett till exempel ett vindkraftverk (20 – 25 år).

Vilken miljöpåverkan har kärnkraft?

Kärnkraft står för låga utsläpp (4 g CO2/ kWh), men påverkar miljön på andra sätt genom uranbrytning, olycksrisk och avfallsförvaring. Att bryta uran innebär risker både för människor, djur, landskap och vatten eftersom det frigörs radioaktiva gaser.

En sådan radioaktiv gas är exempelvis radon, som kan orsaka stora skador på lungorna om man andas in gasen. Olyckor är dock den största faran som kan påverka miljön. En kärnkraftsolycka i ett land kan påverka miljön även i andra länder då radioaktiva ämnen sprids både fort och långt.

Avfallet från kärnkraftverk nämns dock ofta som ett av de mest svårhanterliga och kontinuerliga hoten mot miljön när det gäller kärnkraft. Det kan ta flera hundra hår för radioaktiva ämnen att försvinna från det avfall som uppstår när man bedriver elproduktion vid ett kärnkraftverk.

Hur ser livscykeln ut för kärnkraft?

Kärnkraft ger upphov till 4 gram koldioxid per producerad kilowattimme under sin livscykel. Ett kärnkraftverk kan hållas i bruk i upp till 60 år om det inte föregås av några olyckor. Vanligaste miljöförstöringen sker i samband med uranbrytning och förvaringen av avfall.

Sammanfattning – så påverkas miljön av kärnkraft

  • Låga koldioxidutsläpp (4 g CO2/kWh).
  • Uranbrytning frigör farliga radioaktiva gaser.
  • En kärnkraftsolycka kan få förödande konsekvenser på stor yta.
  • Radioaktivt avfall från kärnkraftverk är en stor utmaning för miljön.

Hur många kärnkraftverk finns det i Sverige?

I Sverige finns det tre aktiva kärnkraftverk som är i bruk och producerar el. Dessa består av Ringhals, Forsmark och Oskarshamns kärnkraftverk. Tidigare var även Barsebäcks kärnkraftverk i drift, men stängde sina två reaktorer 1999 respektive 2005.

Är Sverige beroende av kärnkraft?

Mer än en tredjedel av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraft, vilket innebär att de tillsammans med vattenkraft står för den största delen av landets producerade energi. Det är betydligt mer än vindkraft som enligt SCB enbart står för 12 procent, och ännu mer är solenergi på 0,4 procent.