Välj en sida

Många möten och förhandlingar har hållits mellan världens länder i den enligt många viktigaste frågan för hela planeten, nämligen den om klimatet. I den här artikeln har vi samlat 10 av de allra största klimatmötena genom tiderna.

1. Stockholmskonferensen (1972)

Stockholmskonferensen var ett namn för FN:s konferens i Stockholm om mänsklig miljö 5-16 juni 1972. Det var det första klimatmötet som hölls i Förenta nationernas regi och Sveriges statsminister Olof Palme höll tal när mötet öppnades på Kungliga Operan.

2. Klimatkonventionen (1992)

Det var under Klimatkonventionen i Rio 1992 som Ramkonventionen om klimatförändringar tog form. Idag har nästan alla FN-länder skrivit under konventionen, och det är i bakgrund av det här mötet som dessa länder sedan dess samlas för så kallade COP-konferenser varje år.

3. Kyotoprotokollet (1997)

Kyotoprotokollet blev resultatet när konventionsländerna för första gången samlades efter Klimatkonventionen i Rio. Det krävdes hårda förhandlingar innan länderna kunde enas om utsläppsmål och vad länderna behövde göra för att också kunna nå målen man satt upp.

4. COP 15 i Köpenhamn (2009)

Precis som andra COP-möten handlade även COP 15 i Köpenhamn 2009 om att begränsa den globala uppvärmningen. Inför mötet skakades dock FN av “Climategate”, ett dataintrång hos Climatic Research Unit, där det offentliggjordes mejl som påstod att forskare överdrev eller förfalskade fakta om klimathotet.

5. Rio+20 (2012)

Rio+20 ägde rum i Rio de Janeiro sommaren 2012 och riktade sitt fokus på hållbar utveckling. Man diskuterade frågor relaterat till miljöförstöring, grön ekonomi och fattigdomsbekämpning. Mötet arrangerades 20 år efter Klimatkonventionen i Rio 1992.

6. FN:s generalförsamling i New York (2019)

Det var på FN:s klimatmöte i New York i september 2019 som Greta Thunberg höll sitt berömda tal till världens makthavare. I talet ifrågasatte hon hur politikerna hade mage att våga sätta nästa generations liv på spel. “How dare you?” har blivit ett klassiskt citat av Greta Thunberg.

7. COP 21 (2015)

COP 21 i Paris går till historien för att vara den klimatkonferens då Parisavtalet förhandlades fram. Ett avtal som går ut på att alla länder som skrev på skulle arbeta för att minska sina utsläpp. USA och Donald Trump lämnade avtalet 2017, men kom tillbaka när Joe Biden blev president 2021.

8. COP 23 (2017)

COP 23 i Bonn, Tyskland, blev FN:s första klimatkonferens efter att USA valt att hoppa av Parisavtalet, vilket förstås komplicerade saker och ting. USA var dock fortsatt representerade på mötet, bland annat i form av stater, företag och organisationer som fortfarande ville hedra avtalet.

9. COP 26 (2021)

COP 26 i Glasgow 2021 var första klimatmötet för FN-länderna efter att coronapandemin hade brutit ut 2020. Klimatförhandlingarna komplicerades av restriktioner och flera nationer representerades i sämre numerär än vanligt. Det var också första mötet efter att USA var tillbaka i Parisavtalet.

10. Stockholm+50 (2022)

Som ett jubileum till att det var 50 år sedan Stockholmskonferensen, FN:s första klimatkonferens, planeras ett arrangemang kallat Stockholm+50 i Sveriges huvudstad år 2022. Syftet är också att öka takten på den gröna omställningen. Stockholm+50 arrangeras tillsammans med Kenya.