Hem

Din guide till klimatförhandlingarna

Nu är förhandlingarna i Paris avslutade och ett klimatavtal är antaget. Arbetet med att förhandla fram klimatavtalet har pågått länge och accelererade under 2015. Den 12 december antogs Parisavtalet, och vi har därmed ett globalt klimatavtal. Vi följde förhandlingarna på plats i Paris, läs mer om konferensen på vår blogg.

Här på klimatforhandling.se hittar du även förklaringar till varför klimatmötena kallas för COP, hur vägen mellan Kyotoprotokolllet och Parisavtalet såg ut, vem Christina Figueres är, vem Todd Stern är och vad som hänt under de tidigare mötena. Dessutom kan du som i efterhand vill ha detaljerna eller djupare förståelse, följa utvecklingen under förhandlingarna i Paris, steg för steg ända fram till överenskommelsen mellan alla världens länder om världens viktigaste fråga. Självklart kommer du även här få uppdateringar om vad som händer nu efter COP21, och vad nästa steg kommer att bli.

Platsen vänder sig till dig som snabbt måste få en inblick i vad förhandlingarna konkret handlar om, vare sig du är förhandlare, miljöorganisation, näringsliv eller forskare.