Hem

Din guide till klimatförhandlingarna

Nu är förhandlingarna i Paris avslutade och ett klimatavtal är antaget. Arbetet med att förhandla fram klimatavtalet har pågått länge och accelererade under 2015. Den 12 december antogs Parisavtalet, och vi har därmed ett globalt klimatavtal. Vi följde förhandlingarna på plats i Paris, l������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������s mer om konferensen på v��r blogg.

Här p���� klimatforhandling.se hittar du ����ven f������rklaringar till varför klimatmötena kallas för COP, hur Parismötet hänger ihop med Kyotoprotokolllet, vad Durbanplattformen är för något, vem Christina Figueres är, vem Todd Stern är och vad som hänt under de tidigare mötena. Dessutom kan du som i efterhand vill ha detaljerna eller djupare förståelse, följa utvecklingen under förhandlingarna i Paris, steg för steg ����ndå fram till överenskommelsen mellan alla världens länder om världens viktigaste fråga.����Självklart kommer du även här få uppdateringar om vad som h��nder nu efter COP21, och vad nästa steg kommer att bli.

Platsen vänder sig till dig som snabbt m��ste få en inblick i vad f��rhandlingarna konkret handlar om, vare sig du är förhandlare, milj����������organisation, n������������ringsliv eller forskare.